Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas     

Mieli kolegos ! Gerbiami VKIF projektų dalyviai !


Linkėdami prasmingos veiklos ir sėkmingo kūrybinių sumanymų įgyvendinimo, norime pateikti patikslintą informaciją  apie 2015 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektų eigą.

 

1. 2015 m. Kengūros projektų užduočių teisingų atsakymų paskelbimas

 2015 m. kovo 16 d.

2. 2014 m. Kengūros projektų Lyderių turo raštų išsiuntimas į mokyklas

 2015 m. balandžio 1 d.

3. 2015 m. Kengūros projektų rezultatų paskelbimas

 2015 m. balandžio mėn. antroji pusė

4. 2015 m. vertimų ir iliustracijų projekto "Tavo žvilgsnis" rezultatų paskelbimas

 2015 m. balandžio mėn. antroji pusė

 

Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.

     

Mieli 2015 m. Kalbų Kengūros dalyviai !


Skelbiame 2015 m. Kalbų Kengūros užduočių atsakymus  .
     

Mieli 2015 m. Geografijos Kengūros dalyviai !


Skelbiame 2015 m. Geografijos Kengūros užduočių atsakymus.     

Pasirinktu keliu: į „Šaltinėlį“ ir „Forumą“


1993 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas įsteigė „Šaltinėlio“ mokyklą. Tuometinei veiklai jos pavadinimas kone idealiai tiko.

Šiandien mokykla jau skaičiuoja dvidešimt antrus metus: išauginta nemažai puikaus jaunimo, įgyta patirties įvairiose sferose, tačiau šalia sentimentų „Šaltinėliui“ pasigirsta ir kitokio mokyklos pavadinimo šalininkų. Juo labiau, kad Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas - „Šaltinėlio“ mokyklos steigėjas - ir pati mokykla šalia įgytos patirties subrandino nemažai naujų idėjų.

Taigi nuo 2015 m. rugsėjo savo darbą pradeda Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjus „Forumas“. Į Licėjų kviečiami 9-12 klasių moksleiviai.

Žinoma, „Šaltinėlio“ geroji patirtis bei pozityvios idėjos bus pakartotos ir „Forume“, tačiau, kaip jau minėta, atsiranda daug naujos ir originalios veiklos, paremtos tiek tautinės mokyklos, tiek kitų šalių švietimo sistemų gerąja patirtimi.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos mokymo (mokyklų) bazė nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. išdėstoma šia tvarka:

VKIF mokykla „Šaltinėlis“:

* Priešmokyklinio ugdymo grupės

* 1-4 klasės

* 5-8 klasės

 VKIF licėjus „Forumas“:

* I - II  licėjaus klasės (9-10)

* III - IV  licėjaus klasės (11-12)

 Licėjuje siūlomos sąlygos kiekvieno talentingo, originaliai mąstančio jaunuolio darbui ir veiklai, todėl kviečiami moksleiviai, reiklūs sau, siekiantys ne tik įveikti įprastus bendrojo lavinimo standartus, bet ir susipažinti su gautų žinių taikomąja verte, kitaip tariant, teorijos ir praktinės veiklos derinimo būtinybe bei praktine jos išraiška, tarpdisciplininių studijų galimybe ir perspektyva.

Taigi šalia „Šaltinėlyje“ puoselėjamų vertybių (nustatytas vidutinis 12 moksleivių skaičius klasėje, individualus ir diferencijuotas mokymas, gabių vaikų ugdymo ir „Esu kitoks“ programos, humanistinės aplinkos mokykloje kūrimas ir puoselėjimas, platus papildomo ugdymo spektras) ir bendrojo ugdymo programų, komponuojamos kitos privalomos ir papildomos programos,  priklausomai nuo  moksleivio amžiaus:

1. Logika. Mąstymo ir apibendrinimo metodikos

2. Bendravimo menas. Individo saviraiška

3. Teisės pradmenys

4. Literatūra. Kalba. Filosofija  

5. Pagalba pasirenkant profesiją

6. Psichologija

7. Užsienio kalbų įvairovė

8. Praktinė projektinė veikla

9. Architektūros ir kitų techninių mokslų pradžiamokslis

10. Individualūs tvarkaraščiai

11. Ekonomika ir verslo įvadas

 Norėdami pasiteirauti, prašome kreiptis mokykla@vkif.lt
     

Gerbiami mokiniai ir tėveliai !


Kviečiame įdomiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

Šiais mokslo metais  veiks :

 • 1. Gitaros studija
 • 2. Kinų kalbos studija
 • 3. Italų kalbos studija
 • 4. Prancūzų kalbos studija
 • 5. Ispanų kalbos studija
 • 6. Vokiečių kalbos studija
 • 7. Rusų kalbos studija
 • 8. Pianino ir dainavimo studija
 • 9. Anglų kalbos klubas
 • 10. Dailės studija
 • 11. Keramikos ir odos technologijų studija
 • 12. Šokio ir judesio studija
 • 13. Matematikų klubas
 • 14. Šachmatų klubas
 • 15. Krepšinio klubas
 • 16. Klubas „Kad mokytis būtų lengviau“
 • 17. Informatikų klubas
 • 18. „Auksinių rankų“ studija
 • 19. Būsimų žurnalistų sambūris „Žodis  - ne žvirblis“
 • 20. Kompozicijos pagrindai. (būsimiems architektams)

Sudaromos vyresniųjų ir mažesniųjų grupės.

Norinčius pasiteirauti ir registruotis prašytume paskambinti 8(5) 2526684, 8 698 82445, 8 618 89503 .

Linkime sėkmės !