Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas     

Gerbiami 2015 m. vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyviai ! Mieli kolegos, mokytojai ir mokiniai !


Skelbiame 2015 metų projekto „Tavo žvilgsnis“ registracijos pradžią ir kviečiame dalyvauti.

Palinkėkime vieni kitiems kantrybės ir ištvermės mokantis ir mokant kalbų. Vėl mokykimės drauge suprasti vertimo meną, suvokti iliustracijos ir teksto darną, dalyvaukime kūrybos procese.

Norėdami atkreipti dėmesį į Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ naujoves, pateikiame detalizuotą informaciją. Į šiuo metu dažnai užduodamą klausimą dėl „atsakomybės už pasirinkto kūrinio iliustravimą“ atsakome, kad kūrinį iliustruoti gali patys vertėjai arba siūlo tą darbą atlikti kitam iliustruotojui.

Maloniai primename, kad sėkmingai atlikti vertimai (visi: trumpieji, didelės apimties, kolektyviniai), ypač trumpieji, dėl savo stilistinės įvairovės, kaupiami gal jau ir ne vienerius metus, gali padidinti Jūsų galimybes stojant į aukštąsias mokyklas, laimint specialiuosius prizus.

 1. Projekte gali dalyvauti 4-12 klasių moksleiviai, taip pat studentai.

2. Dalyviai galės versti iš anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą.

3. Vertėjai gali dalyvauti dviejų (arba daugiau) kalbų programose, t.y. versti iš dviejų ar daugiau kalbų.

4. Visomis kalbomis bus pateikta po 6 skirtingų lygių tekstus (iš viso 24 tekstai), todėl kiekvienas galės pasirinkti tekstą pagal savo galimybes.

5. Pasirenkant tekstą rekomenduojame jį aptarti su mokytoju, darbo vadovu.

6. Iliustruotojai pasirenka tekstą ar daugiau. Iliustracijų technika ir formatas gali būti įvairūs.

7. Vyresniųjų klasių mokiniai turi galimybę pasirinkti ir išversti  didesnės apimties tekstą (8-15 puslapių), t.y. atskirą kūrinį, straipsnį ar kūrinio ištrauką. Verčiamas tekstas gali būti iliustruojamas. Pateiksime po 2 didesnės apimties tekstus anglų, vokiečių, rusų ir prancūzų kalbomis. Norėdami atlikti šį darbą, projekto dalyviai registruojasi įprasta tvarka. Pažymime, jog šis darbas neturi būti kolektyvinis, t.y. kiekvienas dalyvis jį turi atlikti individualiai.

8.  Dėmesio ! Naujiena !   Siūlome kolektyvinį darbą. Ne daugiau kaip trys projekto dalyviai gali patys pasirinkti kūrinį (apysaką, apsakymą, straipsnį ir kt.) ir jį išversti. Šis darbas (apimtis 15-30 puslapių) turi būti stilistiškai vieningas. Vertimas turi būti iliustruotas. Darbo bendraautoriai imasi atsakomybės už kūrinio iliustravimą. Kiekvienas kolektyvinio darbo dalyvis (taip pat ir iliustruotojas) registruojasi įprasta tvarka (mokyklos teikiamoje bendroje paraiškoje arba individualiai).

9. Vieno dalyvio mokestis – 6 litai (1,74 €). Jeigu tas pats dalyvis yra ir vertėjas, ir iliustruotojas, tai mokestis yra 12 litų (3,48 €).

10. Mokyklos arba moksleiviai, nusprendę dalyvauti projekte, pateikia tik elektroninę paraišką, kuri yra svetainėje http://www.vkif.lt/paraiska.php?projektas=tavo-zvilgsnis  , ją reikiamai sutvarko. Pažymėti paraiškoje būtina visas nurodytas eilutes. Neužpildžius kurios nors eilutės, paraiška nebus užregistruota, reikės ją siųsti dar kartą.

11. Elektroninėje paraiškoje turi atsispindėti:

 pilnas švietimo įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas,

 projektui vadovaujančių mokytojų vardai, pavardės,

 galimi kontaktai (telefonas, el. paštas),

 projekte dalyvaujančių mokinių skaičius (vardinis sąrašas nebūtinas),

 atskirai nurodyti vertėjų ir iliustruotojų skaičių (jeigu moksleivis dalyvauja ir vertimų, ir iliustracijų programose, tai jis atitinkamai įtraukiamas į abiejų programų dalyvių skaičių),

mokėjimo pavedimo numeris ir data.

 

12. Dalyvio mokestį prašome sumokėti:

 

gavėjui –          Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui (į.k. 191359220),

a/s –                 LT41 7044 0600 0109 3617,

                         AB SEB bankas.

Mokėjimo paskirtyje įrašykite savo įstaigos pavadinimą.

 

13. Paraiškų lauksime iki 2014-12-22.

14. 2014-12-22  fondo tinklalapyje www.vkif.lt  skelbsime 2015 m. projekto tekstus ir detalią tolesnės projekto eigos informaciją.

15. Darbus atlikti (išversti ir iliustruoti) prašytume laiku ( iki 2015-02-12), kadangi darbų atlikimo terminas nebus pratęstas.

16. Projekto nugalėtojams bus skiriami diplomai. Taip pat gali būti skiriami ir šio projekto specialūs prizai. 2014 metais jie atiteko didelės apimties tekstų vertėjams - geriausių darbų autoriams (išvyka į Varšuvos Koperniko mokslo centrą). Primename, kad specialieji prizai - ne tik išvykos ir kelionės - jie gali būti įvairūs.

Mokytojams, dalyvaujantiems projekte, – projekto vykdytojų pažymėjimai. Mokytojai taip pat gali pelnyti specialius prizus.

Kitiems projekto dalyviams – padėkos.

Rezultatus skelbsime 2015 metų gegužės mėnesį. 2015 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ kūrybos almanacho elektroninė versija bus pateikta mūsų svetainėje www.vkif.lt .

 17. Norime priminti visiems projektų dalyviams, jog mūsų svetainėje bus nuolat papildoma informacija apie 2015 m. vykdomus projektus bei 2014 m. projektų tęsinius. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.

 18. Kilus neaiškumams, prašome teirautis tel. 8(5) 252 66 84 , 8 698 82445 arba 8 618 89503.

 

Linkime sėkmės !
     

2014 m. Lyderių turo dalyvių dėmesiui !


Patikslinimas !

Lyderių turo dalyviai renkasi tą patį lygį, kurio užduotis atliko ir laimėjo Auksinę Kengūrą.

Iškilus klausimams vadinamųjų antrųjų užsienio kalbų atvejais, rekomenduojame vadovautis kalbos mokymosi metais. Pavyzdžiui, dabartiniai tretieji mokymosi metai galėtų atitikti  I lygį.

Esant neaiškumams prašome kreiptis: tel. 8 618 89503, el. p. pastas@vkif.lt .     

Gerbiami Lyderių turo dalyviai !


 Skelbiame šių metų Kalbų, Istorijos ir Gamtos Kengūrų Lyderių turo užduotis:

Gamtos Kengūros visa informacija dalyviui

Istorijos Kengūros: visa informacija dalyviui

 

Lietuvių kalbos Kengūros: visa informacija dalyviui

Anglų kalbos Kengūros: visa informacija dalyviui

Rusų kalbos Kengūrosvisa informacija dalyviui

Vokiečių kalbos Kengūros :  visa informacija dalyviui

Prancūzų kalbos Kengūros :  visa informacija dalyviui

 

Jeigu neprieštarautumėte, kad Jūsų atliktas darbas būtų skelbiamas šioje svetainėje, prašytume atsiųsti ir elektroninę darbo kopiją (pastas@vkif.lt arba kkengura@vkif.lt). Fondo svetainėje galėsime supažindinti skaitytojus su geriausiais darbais.
     

Mieli kolegos ! Gerbiami VKIF projektų dalyviai !


Dėkojame visiems vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ bei Kengūros projektų dalyviams už atliktus darbus ir sveikiname pradėjus naujuosius mokslo metus.

Linkėdami prasmingos veiklos ir sėkmingo kūrybinių sumanymų įgyvendinimo, norime pateikti informaciją apie 2014 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektų tąsą ir naujų 2015 m. projektų eigą:

 

1.  2014 m. vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyvių kūrybos almanachas

Svetainėje yra skelbiamas nuo 2014-09-29

2. Dėmesio ! Svarbu ! 2014 m. geriausiems projekto „Tavo žvilgsnis“ ilgųjų tekstų vertimų autoriams (žr. svetainėje www.vkif.lt ) skirta išvyka į Varšuvos Koperniko mokslo centrą.

Planuojame lapkričio mėnesį. Kadangi šiuo metu yra derinamos kai kurios svarbios detalės, tikslią kelionės datą paskelbsime spalio pradžioje. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją. Prašytume atsiliepti ilgųjų tekstų geriausių darbų autorius iki 2014 m. spalio 1d. ir elektroniniu paštu zvilgsnis@vkif.ltpranešti apie savo apsisprendimą vykti arba nevykti. Apsisprendusius vykti prašytume nurodyti telefono numerį.

3.  2014 m. VKIF Kengūros projektų Lyderių turas

2014-10-23 bus skelbiamos Kalbų, Gamtos ir Istorijos Kengūros projektų Lyderių turo užduotys, eiga ir atlikimo laikas.

Lyderių ture įgyja teisę dalyvauti 2014 m. Kalbų, Gamtos ir Istorijos Kengūros projektų Auksinės Kengūros diplomų laimėtojai (jiems iš naujo registruotis nereikia, kadangi tai yra 2014 m. Kengūros projektų tęsinys; 2014 m. rezultatai yra paskelbti svetainėje)

4.  VKIF 2014 m. Kengūros projektų Lyderių turo rezultatų paskelbimas

2014 m. gruodžio 22 d.

5.  2015 m. vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyvių registracija

Registracijos pradžia   2014-11-12

Registracijos pabaiga  2014-12-22

6.  2015 m. vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ užduočių paskelbimas

2014-12-22

7.  2015 m. Kalbų Kengūros projekto dalyvių registracija

Registracijos pradžia  2015-01-05

Registracijos pabaiga 2015-02-03

8.  Kalbų Kengūra 2015

2015-02-03 ir 2015-02-04

9.  2015 m. Istorijos Kengūros projekto dalyvių registracija

Registracijos pradžia 2015-01-05

Registracijos pabaiga 2015-02-10

10.  Istorijos Kengūra 2015

2015-02-10

11.  2015 m. Gamtos Kengūros projekto dalyvių registracija

Registracijos pradžia 2015-01-05

Registracijos pabaiga 2015-02-18

12.  Gamtos Kengūra 2015

2015-02-18

13.  Dėmesio ! Naujiena ! 2015 m. Geografijos  Kengūros projekto dalyvių registracija

Registracijos pradžia 2015-01-05

Registracijos pabaiga 2015-03-03

14.  Geografijos Kengūra 2015

2015-03-03

Paraiškas gali pateikti tiek mokyklos (kolektyvo paraiška), tiek atskiri asmenys. Drauge su projektų registracijos pradžia skelbsime registracijos tvarką.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas pasilieka teisę patikslinti, pakoreguoti projektų vykdymo laiką.

Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.


 
     

Gerbiami 2014 m. vertimų ir iliustracijų projekto "Tavo žvilgsnis" dalyviai !


Maloniai kviečiame susipažinti su naujausiu penktuoju šio projekto leidiniu čia .

Visiems dėkojame už nuoširdų dalyvavimą ir linkime tolesnės sėkmės.

 

 
     

Mieli VKIF Kengūros projektų
ir vertimų bei iliustracijų projekto "Tavo žvilgsnis" dalyviai !


 Kadangi įvyko VKIF projektų baigiamasis renginys, tai norime informuoti neatvykusius į šį renginį, jog projektų raštai yra saugomi VKIF būstinėje (Jasinskio g. 16G, Vilniuje). Norinčius atvykti ir paimti raštus prašytume infomuoti mus iš anksto telefonu.

1. 2014 m. projekto „Tavo žvilgsnis“ geriausių darbų autoriams buvo skirti diplomai (sąrašas yra svetainėje) , likusiems dalyviams, nepatekusiems į geriausių darbų autorių sąrašą, skiriamos padėkos. Šio projekto darbo vadovams (mokytojams) - projekto vykdytojų pažymėjimai.

2. 2014 m. VKIF  Kengūros projektų nugalėtojams buvo skirti Auksinės Kengūros diplomai (dalyviai surinkę nuo 194 iki 200 taškų) . Auksinės Kengūros diplomantai 2014 m. rudenį įgyja teisę dalyvauti 2014 m. VKIF Kengūros projektų Lyderių ture. Sidabrinės Kengūros diplomai buvo skirti dalyviams, surinkusiems nuo 192 iki 193,75 taškų.  Oranžinės Kengūros diplomai - dalyviams, surinkusiems nuo 190 iki 191,75 taškų. Kitiems projektų dalyviams skiriamos padėkos. Darbų vadovams (mokytojams) - projektų vykdytojų pažymėjimai.

 
     

Gerbiami vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyviai !


„Tavo žvilgsnis“ tampa vis platesniu pasaulio tautų kultūros ir kalbų pažinimo sąjūdžiu. Šiais metais projektas įgavo naują kokybę, dalyviai galėjo versti ne tik trumpuosius, bet ir didesnės apimties tekstus, kurie buvo rimtas išbandymas tiek moksleiviams, tiek jų darbų vadovams. Atsirado daug įdomių ir kūrybiškai mąstančių tekstų iliustruotojų. Darbų įvairovė ir gausa įpareigoja šio projekto vadovus parengti projekto darbų kūrybos almanachą, remiantis jau kitokiais principais. Šiuo metu yra rengiama elektroninė knygos versija, kurią rudenį galės pamatyti visi projekto dalyviai, pasidžiaugti talentingų moksleivių darbais ir juos aptarti.

Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją, kadangi šio projekto dalyviai sulauks nemažai įvairių naujienų.
     

Gerbiami projekto KALBŲ KENGŪRA 2014 dalyviai !


Skelbiame projekto "Kalbų Kengūra  2014"  rezultatus.

 Kadangi 2014 m. projektų rezultatų sąrašai dar yra tikslinami, tai maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją ir būti kantriems.

Auksinės Kengūros diplomantai rudenį įgyja teisę dalyvauti 2014 m. projektų Lyderių ture.

Jei yra netikslumų pavardėse, prašome apie tai informuoti kkengura@vkif.lt   .
     

Gerbiami projekto TAVO ŽVILGSNIS 2014 dalyviai !


Skelbiame projekto "Tavo žvilgsnis 2014" nugalėtojų sąrašą.  

Norime priminti, jog šio projekto sąraše skelbiamos geriausių darbų autorių, kuriems yra skiriami diplomai, pavardės ir vardai. Kitiems dalyviams, nepatekusiems į šį sąrašą, skiriamos padėkos.

Kadangi šis sąrašas dar yra papildomas ir tikslinamas, todėl maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją ir būti kantriems.

Jei yra netikslumų pavardėse, prašome apie tai informuoti zvilgsnis@vkif.lt .
     

Gerbiami projekto GAMTOS KENGŪRA 2014 dalyviai !


Skelbiame projekto "Gamtos Kengūra 2014" rezultatus.

 Kadangi 2014 m. projektų rezultatų sąrašai dar yra tikslinami, tai maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją ir būti kantriems.

Auksinės Kengūros diplomantai rudenį įgyja teisę dalyvauti 2014 m. projektų Lyderių ture.

Jei yra netikslumų pavardėse, prašome apie tai informuoti adminas@vkif.lt  .
     

Gerbiami projekto ISTORIJOS KENGŪRA 2014 dalyviai !


Skelbiame projekto "Istorijos Kengūra 2014" rezultatus.

 Kadangi 2014 m. projektų rezultatų sąrašai dar yra tikslinami, tai maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją ir būti kantriems.

Auksinės Kengūros diplomantai rudenį įgyja teisę dalyvauti 2014 m. projektų Lyderių ture.

Jei yra netikslumų pavardėse, prašome apie tai informuoti pastas@vkif.lt  .
     

Gerbiami mokiniai ir tėveliai !


Kviečiame įdomiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

Šiais mokslo metais  veiks :

 • 1. Gitaros studija
 • 2. Kinų kalbos studija
 • 3. Italų kalbos studija
 • 4. Prancūzų kalbos studija
 • 5. Ispanų kalbos studija
 • 6. Vokiečių kalbos studija
 • 7. Rusų kalbos studija
 • 8. Pianino ir dainavimo studija
 • 9. Anglų kalbos klubas
 • 10. Dailės studija
 • 11. Keramikos ir odos technologijų studija
 • 12. Šokio ir judesio studija
 • 13. Matematikų klubas
 • 14. Šachmatų klubas
 • 15. Krepšinio klubas
 • 16. Klubas „Kad mokytis būtų lengviau“
 • 17. Informatikų klubas
 • 18. „Auksinių rankų“ studija
 • 19. Būsimų žurnalistų sambūris „Žodis  - ne žvirblis“
 • 20. Kompozicijos pagrindai. (būsimiems architektams)

Sudaromos vyresniųjų ir mažesniųjų grupės.

Norinčius pasiteirauti ir registruotis prašytume paskambinti 8(5) 2526684, 8 698 82445, 8 618 89503 .

Linkime sėkmės !
     

Mieli mokytojai ir mokiniai !


Vaikų kūrybinės iniciatyvos fonde veikia gitaros studija.

Vadovas - Belgijos muzikantas ir pedagogas Krisas Rubensas. Pamokos vyks anglų kalba. Norinčiųjų mokytis amžius neribojamas.

Krisas Rubensas atvyko į Vilnių dirbti ir groti Baltijos šalių gitarų kvartete. Norinčiųjų lankyti gitaros studiją registracija vyksta nuolat.

Smulkesnė informacija telefonais 8(5) 2526684, 8 618 89503, 8 698 82445.