Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas     

Mieli VKIF projektų dalyviai, gerbiami kolegos !


Baigiasi VKIF 2015 m. projektų maratonas. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Rezultatai jau skelbiami fondo svetainėje, dar tikslinami ir koreguojami. Prašytume atkreipti dėmesį į galimus mokyklų pavadinimų, vardų, pavardžių netikslumus ir būtinai apie tai mums pranešti.

Norime pažymėti keletą, mūsų manymu, svarbių ir naujų dalykų:

1. VKIF projektų raštų pristatymas.  Projektų nugalėtojų diplomai, pažymėjimai, padėkos ir kiti dokumentai bus išsiųsti į mokyklas. Šiuo metu yra tvarkomas projektų duomenų registras. Raštus siųsti planuojame nuo gegužės pradžios.

2. Naujiena!  Išvyktiniai seminarai. VKIF valdyba, mokyklų pageidavimu, nuo 2015 m. spalio mėn. pradeda rengti išvyktinių seminarų ir kūrybinių dirbtuvių ciklą mokyklose. Siūlomos šios temos:

Meninis vertimas - vienas geriausių būdų išmokti užsienio kalbų ir tobulinti gimtąją.

Kūrinio (knygos) iliustracija - aktyvus vaizduotės ir asociatyviosios mąstysenos lavinimo būdas.

Pasirengimas Kengūros projektams. Lietuva tarptautiniame kontekste.

Jungtinis mokytojų, moksleivių ir VKIF komandos kūrybinių dirbtuvių projektas (praktinis seminaras) „Tobulėkime drauge“.

Prašysime iš anksto teikti paraiškas, kad būtų lengviau Jums ir mums sudaryti darbo grafikus. Paraiškos formą rasite svetainėje www.vkif.lt nuo 2015 m. gegužės 11 d.

3. Išvykos. Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ geriausiems vertimų autoriams ir iliustruotojams ir Kengūros projektų Lyderių turo laimėtojams bus pasiūlytos išvykos į konkrečias šalis, regionus. Šią tradiciją numatoma aktyvinti ir plėsti.

4. Kengūros projektų Lyderių turas. Kaip ir kiekvienais metais bus rengiamas Lyderių turas (2015 m. spalio mėnesį). Užduotys , nuorodos  ir darbo tvarka bus paskelbta fondo tinklapyje www.vkif.lt . 2015 m. Lyderių ture turės teisę dalyvauti 2015 m. Auksinės Kengūros diplomantai, pelnę nuo 194 iki 200 taškų.

5. Kūrybos almanachas. 2015 m. rugsėjo mėnesį bus parengta ir paskelbta vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“  VI-ojo albumo elektroninė versija.

6. Paroda.   2015 m. spalio mėnesį pradės veikti virtuali projekto „Tavo žvilgsnis“ iliustracijų galerija.  Atsiras galimybė visiems matyti daugiau darbų, palyginti ir juos įvertinti.

7. Galimybė susipažinti su Kengūros projektų užduotimis.  Bus pateiktos ankstesniųjų metų užduotys, naujo tipo užduočių pavyzdžiai.

 

Maloniai prašome sekti mūsų informaciją, kuri periodiškai bus atnaujinama. Čia rasite svarbiausias žinias.

 

 
     

Pasirinktu keliu: į „Šaltinėlį“ ir „Forumą“


1993 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas įsteigė „Šaltinėlio“ mokyklą. Tuometinei veiklai jos pavadinimas kone idealiai tiko.

Šiandien mokykla jau skaičiuoja dvidešimt antrus metus: išauginta nemažai puikaus jaunimo, įgyta patirties įvairiose sferose, tačiau šalia sentimentų „Šaltinėliui“ pasigirsta ir kitokio mokyklos pavadinimo šalininkų. Juo labiau, kad Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas - „Šaltinėlio“ mokyklos steigėjas - ir pati mokykla šalia įgytos patirties subrandino nemažai naujų idėjų.

Taigi nuo 2015 m. rugsėjo savo darbą pradeda Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjus „Forumas“. Į Licėjų kviečiami 9-12 klasių moksleiviai.

Žinoma, „Šaltinėlio“ geroji patirtis bei pozityvios idėjos bus pakartotos ir „Forume“, tačiau, kaip jau minėta, atsiranda daug naujos ir originalios veiklos, paremtos tiek tautinės mokyklos, tiek kitų šalių švietimo sistemų gerąja patirtimi.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos mokymo (mokyklų) bazė nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. išdėstoma šia tvarka:

VKIF mokykla „Šaltinėlis“:

* Priešmokyklinio ugdymo grupės

* 1-4 klasės

* 5-8 klasės

 VKIF licėjus „Forumas“:

* I - II  licėjaus klasės (9-10)

* III - IV  licėjaus klasės (11-12)

 Licėjuje siūlomos sąlygos kiekvieno talentingo, originaliai mąstančio jaunuolio darbui ir veiklai, todėl kviečiami moksleiviai, reiklūs sau, siekiantys ne tik įveikti įprastus bendrojo lavinimo standartus, bet ir susipažinti su gautų žinių taikomąja verte, kitaip tariant, teorijos ir praktinės veiklos derinimo būtinybe bei praktine jos išraiška, tarpdisciplininių studijų galimybe ir perspektyva.

Taigi šalia „Šaltinėlyje“ puoselėjamų vertybių (nustatytas vidutinis 12 moksleivių skaičius klasėje, individualus ir diferencijuotas mokymas, gabių vaikų ugdymo ir „Esu kitoks“ programos, humanistinės aplinkos mokykloje kūrimas ir puoselėjimas, platus papildomo ugdymo spektras) ir bendrojo ugdymo programų, komponuojamos kitos privalomos ir papildomos programos,  priklausomai nuo  moksleivio amžiaus:

1. Logika. Mąstymo ir apibendrinimo metodikos

2. Bendravimo menas. Individo saviraiška

3. Teisės pradmenys

4. Literatūra. Kalba. Filosofija  

5. Pagalba pasirenkant profesiją

6. Psichologija

7. Užsienio kalbų įvairovė

8. Praktinė projektinė veikla

9. Architektūros ir kitų techninių mokslų pradžiamokslis

10. Individualūs tvarkaraščiai

11. Ekonomika ir verslo įvadas

 Norėdami pasiteirauti, prašome kreiptis mokykla@vkif.lt
     

Gerbiami mokiniai ir tėveliai !


Kviečiame įdomiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

Šiais mokslo metais  veiks :

 • 1. Gitaros studija
 • 2. Kinų kalbos studija
 • 3. Italų kalbos studija
 • 4. Prancūzų kalbos studija
 • 5. Ispanų kalbos studija
 • 6. Vokiečių kalbos studija
 • 7. Rusų kalbos studija
 • 8. Pianino ir dainavimo studija
 • 9. Anglų kalbos klubas
 • 10. Dailės studija
 • 11. Keramikos ir odos technologijų studija
 • 12. Šokio ir judesio studija
 • 13. Matematikų klubas
 • 14. Šachmatų klubas
 • 15. Krepšinio klubas
 • 16. Klubas „Kad mokytis būtų lengviau“
 • 17. Informatikų klubas
 • 18. „Auksinių rankų“ studija
 • 19. Būsimų žurnalistų sambūris „Žodis  - ne žvirblis“
 • 20. Kompozicijos pagrindai. (būsimiems architektams)

Sudaromos vyresniųjų ir mažesniųjų grupės.

Norinčius pasiteirauti ir registruotis prašytume paskambinti 8(5) 2526684, 8 698 82445, 8 618 89503 .

Linkime sėkmės !