Gerbiami Istorijos Kengūros, Gamtos Kengūros ir Geografijos Kengūros projektų Lyderių turo dalyviai!

Skelbiame šių projektų 2016 metų Lyderių turo užduotis, kurias atidarysite pasirinkdami projekto pavadinimą:

Istorijos Lyderių turo užduotys

Gamtos Lyderių turo užduotys

Geografijos Lyderių turo užduotys