Gerbiami „Gamtos Kengūra 2020“ projekto dalyviai, vadovai ir kuratoriai!

Gamtos Kengūros projektą vykdysime š.m. Gegužės 14-15 dienomis. Jį organizuosime laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymų. Tuo atveju, jeigu šalyje karantino laikotarpis nebus pasibaigęs, projektą vykdysime vien tik nuotoliniu būdu. Susidarius saugioms aplinkybėms tomis dienomis projektą vykdysime įprasta tvarka t.y pateikiant ir spausdinimui skirtą užduočių versiją, kuri bus prisegta laiške.

Instrukcija apie “Gamtos Kengūra 2020” vykdymo eigą:

  1. Gegužės 12 d. mokykloje atsakingas už projekto vykdymą asmuo į savo el. pašto dėžutę gaus moksleiviams skirtus unikalius prisijungimo kodus. Atkreipiame dėmesį, jog šis kodas leis pasiekti visų lygių elektronines užduotis. Pasitikrinti rekomenduojamą užduočių lygį pagal klases galima adresu http://www.vkif.lt/gamtos-kengura/
  2. Gegužės 13 d. projekto vykdytojas šiuos kodus išsiuntinėja dalyviams. Taip pat informuoja moksleivį apie jam priklausantį užduočių lygį ir tiesioginę elektroninių užduočių talpinimo nuorodą: vkif.lt/gamta
  3. Gegužės 14-15 d. adresu http://www.vkif.lt/gamta/ moksleivis pasirenka jam priklausantį užduočių lygį ir prisijungia su mokytojo jam suteiktu prisijungimo kodu. Užpildžius dalyvio kortelę ir paspaudus Į PRIEKĮ pradedamas skaičiuoti laikas. Vėluojančių dalyvių darbai bus išsaugomi, tačiau ženkliai viršijus užduočių atlikimui skirtą 60 minučių laiko ribą darbas gali būti neįskaitytas.
  4. Moksleivis po kiekvienu klausimu pažymi po vieną teisingą atsakymą. Atsakęs į visus 40 klausimų ir paspaudęs PATEIKTI gali saugiai uždaryti naršyklės langą/skirtuką.


Taip pat primename, kad naujų dalyvių registracija tęsiama iki projekto vykdymo pradžios.

Maloniai prašome sekti informaciją. Linkime būti ir likti sveikiems.

Projekto rengėjai