Geografijos Kengūra

Gerbiami projekto Geografijos Kengūra 2020m. Auksinių diplomų laimėtojai!

Skelbiame 2020m. Lyderių turo užduotis.
Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2020m. Geografijos Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

 Taisyklės:

 1. 2020 metų Geografijos Kengūros projekto užduotys suskirstytos į 3 lygius. Geografijos Kengūros lygiai skirstomi pagal klases.
  I lygis – 7-8 klasės,
  II lygis – 9 ir 10 klasės,
  III lygis – 11 ir 12 klasės.
 2. Visiems dalyviams yra skiriama po 40 užduočių.
 3. Visų 40- ies klausimų vertė paskirstoma taip:
Klausimų numeriai Skiriami taškai už vieną atsakymą
1 – 10 3
11 – 20 4
21 – 30 5
31 – 40 4
 1. Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas (jeigu pasitaikytų du teisingi atsakymai, užtenka pažymėti vieną teisingą variantą).
  Pavyzdys:
  Vezuvijaus ugnikalnis yra  … .
  A) Ispanijoje
  B) Italijoje
  C) Islandijoje
  D) Rusijoje
  E) Prancūzijoje
  Teisingas atsakymas –  B
 2. Pradėdamas darbą kiekvienas dalyvis turi taip vadinamųjų pradinių 40 taškų. Taigi iš viso užduotis atliekantys dalyviai gali surinkti 200 taškų. Už visiškai nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, už klaidingą atsakymą klausimo (užduoties) taškų kiekis mažinamas 25 % (ketvirtadaliu).
 3. Informacinę Dalyvio kortelės dalį moksleivis užpildo prieš gaudamas užduotis: nurodytose vietose įrašo vardą, pavardę, klasę, nurodo pasirinktą lygį.
 4. Gavęs užduotis moksleivis turi 60 minučių joms atlikti: susipažinti ir suvokti klausimus (užduotis), pasirinkti atsakymus ir pažymėti juos užduočių atsakymų lentelėse kryželiu.
 5. Baigęs darbą, moksleivis Dalyvio kortelę įteikia mokytojui, stebinčiam darbo eigą. Užduotis atliekant elektroniniu būdu, elektroninė versija išsaugoma automatiškai ir projekto dalyviui nieko papildomai siųsti nereikia. Užduočių pabaigoje paspaudus Pateikti toliau atsakymų keisti negalėsite. Atlikus užduotis galima saugiai uždaryti naršyklės langą.
 6. Projekto rengėjams siunčiama tik Dalyvio kortelė. Užduotys lieka Jums.
 7. Rezultatai – dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai – bus skelbiami tinklapyje vkif.lt

Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami ir kviečiami į Lyderių turą. Mokytojams, rengiantiems moksleivius bei administruojantiems projektą, bus įteikiami projekto vykdytojo pažymėjimai.

Apie tolesnę projekto eigą informuosime tinklapyje vkif.lt
Maloniai prašome sekti informaciją


Informacija norintiems dalyvauti
GEOGRAFIJOS KENGŪROJE – 2020

 1. Mokykla dalyvė teikia elektroninę paraišką, kurios formą rasite tinklapyje adresu vkif.lt/registracija
 2. Elektroninėje paraiškoje privalo atsispindėti pilnas mokyklos pavadinimas, tikslus ir pilnas mokyklos adresas su pašto indeksu, elektroninis paštas, kuriuo pageidaujate gauti užduotis, telefono numeris (su miesto kodu), dalyvaujančių mokinių kiekis, atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė ir kontaktai, taip pat mokytojų, projekto vykdytojų, vardinis sąrašas, mokestinio pavedimo numeris ir data arba data ir mokyklos pavadinimas.
 3. Geografijos Kengūros dalyvio mokestis – 2,60 €
 4. Gavėjas:
  Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
  b/s LT41 7044 0600 0109 3617
  AB SEB bankas
  kodas 70440
 5. Paraiškų lauksime iki 2020 m. vasario 5 d.
 6. Pateikus elektroninę paraišką Jums bus priskirtas mokyklos ID numeris, kurį rasite paraišką patvirtinančio laiško apačioje. Jis leis pasiekti projekto užduotis, taip pat šis numeris bus reikalingas dirbant elektroniniu būdu t.y. pildant elektronines dalyvio korteles.
 7. Dalyvio kortelė talpinama mūsų tinklapyje adresu vkif.lt/geografijos-kengura  [Spausdinti dalyvio kortelę]
 8. Geografijos Kengūros projektą vykdysime 2020 m. vasario 5, 6 dienomis. Vasario 4 d. atitinkamų lygių užduotys bus išsiųstos paraiškoje Jūsų nurodytu elektroniniu adresu, kuriuo pageidaujate gauti užduotis. Šiais metais užduotys bus skelbiamos ir mūsų tinklapyje www.vkif.lt, jas atidarysite įvedę Mokyklos ID numerį.
 9. Užduočių atlikimo būdai:
  1. mokyklose projekto vykdytojai gali atspausdinti reikiamą užduočių kiekį kartu su Spausdinama dalyvio kortele bei įteikti jas dalyviams. Spausdinamų dalyvio kortelių informacinę dalį galite užpildyti iš anksto.
  2. projekto vykdytojai dalyviams pateikia Mokyklos ID, kuris leis užduotis atlikti tiesiogiai kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono naršyklės lange (būtina interneto prieiga). Elektroninę užduočių versiją su integruota Elektronine dalyvio kortele projekto vykdymo dienomis skelbsime svetainėje vkif.lt
 10. Per vasario 5, 6 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – vasario 7) atliktus darbus, t.y. užpildytas Spausdintas dalyvių korteles, prašome išsiųsti Lietuvos paštu, adresu:
     Jasinskio g. 16G,
     Vilnius, LT – 01112
  Galite siųsti ir skenuotas Dalyvio korteles. Jas prašome siųsti el. paštu: pastas@vkif.lt (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą).
  Jeigu turite galimybę įteikti darbus nesiųsdami paštu, prašome juos atnešti adresu:
  Jasinskio g. 16G,
  Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui,
  Vilnius.
 11. Jeigu pildoma Elektroninė užduočių versija su integruota Elektronine dalyvio kortele, papildomai nieko siųsti nebereikia.
 12. Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.
 13. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: +370 618 89503, +370 698 82445, 8(5) 252 66 84

Maloniai kviečiame dalyvauti!


Gerbiami projekto Geografijos Kengūra 2019m. Auksinių diplomų laimėtojai!

Skelbiame 2019m. Lyderių turo užduotis. Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2019m. Geografijos Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Geografijos Kengūros Lyderių turo užduotys

Linkime sėkmės!


Mieli kolegos!

Skelbiame projekto “Gamtos Kengūra 2019” užduočių atsakymus.

Geografija