Geografijos Kengūra

Mieli kolegos!

Skelbiame projekto “Gamtos Kengūra 2019” užduočių atsakymus.

Geografija


Gerbiami mokyklų vadovai, kolegos, mieli moksleiviai!
Skelbiame 2019 m. Geografijos Kengūros projekto dalyvių registraciją.

 

Geografijos Kengūros taisyklės

 1. 2019 metų Geografijos Kengūros projekto užduotys suskirstytos į 3 lygius. Geografijos Kengūros lygiai skirstomi pagal klases.
  I lygis – 7-8 klasės,
  II lygis – 9 ir 10 klasės,
  III lygis – 11 ir 12 klasės.
 1. Visiems dalyviams yra skiriama po 40 užduočių.
 2. Visų 40- ies klausimų vertė paskirstoma taip:
Klausimų numeriai Skiriami taškai už vieną atsakymą
1 – 10 3
11 – 20 4
21 – 30 5
31 – 40 4
 1. Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas.

Pavyzdys:
Vezuvijaus ugnikalnis yra  … .
A) Ispanijoje   B) Italijoje   C) Islandijoje   D) Rusijoje   E) Prancūzijoje
Teisingas atsakymas –  B
Jeigu pasitaikytų du teisingi atsakymai, užtenka pažymėti vieną teisingą variantą.

 1. Pradėdamas darbą kiekvienas dalyvis turi taip vadinamųjų pradinių 40 taškų. Taigi iš viso užduotis atliekantys dalyviai gali surinkti 200 taškų. Už visiškai nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, už klaidingą atsakymą klausimo (užduoties) taškų kiekis mažinamas 25 % (ketvirtadaliu).
 2. Informacinę Dalyvio kortelės dalį moksleivis užpildo prieš gaudamas užduotis: nurodytose vietose įrašo vardą, pavardę, klasę, nurodo pasirinktą lygį.
 3. Gavęs užduotis moksleivis turi 60 minučių joms atlikti: susipažinti ir suvokti klausimus (užduotis), pasirinkti atsakymus ir pažymėti juos užduočių atsakymų lentelėse kryželiu (kaip parodyta pavyzdyje).
 4. Baigęs darbą, moksleivis Dalyvio kortelę įteikia mokytojui, stebinčiam darbo eigą.
 5. Projekto rengėjams siunčiama tik Dalyvio kortelė. Užduotys lieka Jums.
 6. Rezultatai – dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai – bus skelbiami tinklapyje vkif.lt.

Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami ir kviečiami į Lyderių turą. Mokytojams, rengiantiems moksleivius bei administruojantiems projektą, bus įteikiami projekto vykdytojo pažymėjimai.
Apie tolesnę projekto eigą informuosime tinklapyje www.vkif.lt .

 

Informacija norintiems dalyvauti
GEOGRAFIJOS KENGŪROJE

 1. Mokykla dalyvė teikia tik elektroninę paraišką (jos formą galite rasti tinklapyje  http://www.vkif.lt/registracija/  ).

Dalyvio kortelę galite rasti tinklapyje  http://www.vkif.lt/geografijos-kengura/  ir ją užpildyti.

 1. Elektroninėje paraiškoje privalo atsispindėti pilnas mokyklos pavadinimas, tikslus ir pilnas mokyklos adresas su pašto indeksu, elektroninis paštas, kuriuo pageidaujate gauti užduotis, telefono numeris (su miesto kodu), dalyvaujančių mokinių kiekis, atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė ir kontaktai, taip pat mokytojų, projekto vykdytojų, vardinis sąrašas, mokestinio pavedimo numeris ir data.
 2. Geografijos Kengūros dalyvio mokestis – 2,60 € .
 3. Gavėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, b/s LT41 7044 0600 0109 3617 , AB SEB bankas, kodas 70440.
 4. Paraiškų lauksime iki 2019 vasario 5 d.
 5. GEOGRAFIJOS KENGŪROS projektą vykdysime 2019 vasario 5, 6 d.

Tą dieną atitinkamų lygių užduotys bus išsiųstos paraiškoje Jūsų nurodytu elektroniniu adresu, kuriuo pageidaujate gauti užduotis. Šiais metais užduotys nebus skelbiamos tinklapyje www.vkif.lt.

Užduočių atlikimo būdai gali būti įvairūs. Mokyklose projekto vykdytojai gali atspausdinti reikiamą užduočių kiekį ir įteikti jas dalyviams arba užduočių nespausdinti, o dalyviams jas pateikti multimedijos ar kompiuterio ekrane.
Dalyvio korteles galite atspausdinti arba pildyti jas kompiuteryje.
Dalyvio kortelių informacinę dalį galite užpildyti iš anksto.

Per vasario 5, 6 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – vasario 7 d.) atliktus darbus, t.y. užpildytas Dalyvių korteles, prašome išsiųsti Lietuvos paštu, adresu:

Jasinskio g. 16G, Vilnius, LT – 01112

Jeigu Dalyvio korteles pildėte kompiuteriu, prašome siųsti jas el. paštu: pastas@vkif.lt (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą). Galite siųsti ir skenuotas Dalyvio korteles.
Jeigu turite galimybę įteikti darbus nesiųsdami paštu, prašome juos atnešti adresu:

Jasinskio g. 16G,
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui,
Vilnius.

 1. Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.
 2. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: +370 618 89503, +370 698 82445, 8(5) 252 66 84

Maloniai kviečiame dalyvauti

Spausdinti


Gerbiami 2018m. Geografijos Kengūros projekto Lyderių turo dalyviai!

Skelbiame 2018m. VKIF Geografijos Kengūros projekto Lyderių turo užduotis. Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2018m. Geografijos Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Geografijos Lyderių turo užduotys

Linkime sėkmės!