Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
"Tavo žvilgsnio" naujienos :

     

Gerbiami 2015 m. vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyviai ! Mieli kolegos, mokytojai ir mokiniai !


Pranešame, jog projekto "Tavo žvilgsnis" registracija pratęsiama iki 2015 m. sausio 12 d.
Kviečiame dalyvauti.

 

Atkreipiame dėmesį į Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ naujoves. Į šiuo metu dažnai užduodamą klausimą dėl „atsakomybės už pasirinkto kūrinio iliustravimą“ atsakome, kad kūrinį iliustruoti gali patys vertėjai arba siūlo tą darbą atlikti kitam iliustruotojui. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat privalo būti išversti (pažodinis arba poetinis vertimai).

Maloniai primename, kad sėkmingai atlikti vertimai (visi: trumpieji, didelės apimties, kolektyviniai), ypač trumpieji, dėl savo stilistinės įvairovės, kaupiami gal jau ir ne vienerius metus, gali padidinti Jūsų galimybes stojant į aukštąsias mokyklas, laimint specialiuosius prizus.

 1. Projekte gali dalyvauti 4-12 klasių moksleiviai, taip pat studentai.

2. Dalyviai galės versti iš anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą.

3. Vertėjai gali dalyvauti dviejų (arba daugiau) kalbų programose, t.y. versti iš dviejų ar daugiau kalbų.

4. Visomis kalbomis pateikiame po 6 skirtingų lygių tekstus (iš viso 24 tekstai), todėl kiekvienas galės pasirinkti tekstą pagal savo galimybes.

5. Pasirenkant tekstą rekomenduojame jį aptarti su mokytoju, darbo vadovu.

6. Iliustruotojai pasirenka tekstą ar daugiau. Iliustracijų technika ir formatas gali būti įvairūs.

7. Vyresniųjų klasių mokiniai turi galimybę pasirinkti ir išversti  didesnės apimties tekstą (8-15 puslapių), t.y. atskirą kūrinį, straipsnį ar kūrinio ištrauką. Verčiamas tekstas gali būti iliustruojamas. Pateiksime po 2 didesnės apimties tekstus anglų, vokiečių, rusų ir prancūzų kalbomis. Norėdami atlikti šį darbą, projekto dalyviai registruojasi įprasta tvarka. Pažymime, jog šis darbas neturi būti kolektyvinis, t.y. kiekvienas dalyvis jį turi atlikti individualiai.

8.  Dėmesio ! Naujiena !   Siūlome kolektyvinį darbą. Ne daugiau kaip trys projekto dalyviai gali patys pasirinkti kūrinį (apysaką, apsakymą, straipsnį ir kt.) ir jį išversti. Šis darbas (apimtis 15-30 puslapių) turi būti stilistiškai vieningas. Vertimas turi būti iliustruotas. Darbo bendraautoriai imasi atsakomybės už kūrinio iliustravimą. Kiekvienas kolektyvinio darbo dalyvis (taip pat ir iliustruotojas) registruojasi įprasta tvarka (mokyklos teikiamoje bendroje paraiškoje arba individualiai).

9. Vieno dalyvio mokestis – 6 litai (1,74 €). Jeigu tas pats dalyvis yra ir vertėjas, ir iliustruotojas, tai mokestis yra 12 litų (3,48 €).

10. Mokyklos arba moksleiviai, nusprendę dalyvauti projekte, pateikia tik elektroninę paraišką, kuri yra svetainėje http://www.vkif.lt/paraiska.php?projektas=tavo-zvilgsnis  , ją reikiamai sutvarko. Pažymėti paraiškoje būtina visas nurodytas eilutes. Neužpildžius kurios nors eilutės, paraiška nebus užregistruota, reikės ją siųsti dar kartą.

11. Elektroninėje paraiškoje turi atsispindėti:

 pilnas švietimo įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas,

 projektui vadovaujančių mokytojų vardai, pavardės,

 galimi kontaktai (telefonas, el. paštas),

 projekte dalyvaujančių mokinių skaičius (vardinis sąrašas nebūtinas),

 atskirai nurodyti vertėjų ir iliustruotojų skaičių (jeigu moksleivis dalyvauja ir vertimų, ir iliustracijų programose, tai jis atitinkamai įtraukiamas į abiejų programų dalyvių skaičių),

mokėjimo pavedimo numeris ir data.

 

12. Dalyvio mokestį prašome sumokėti:

 

gavėjui –          Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui (į.k. 191359220),

a/s –                 LT41 7044 0600 0109 3617,

                         AB SEB bankas.

Mokėjimo paskirtyje įrašykite savo įstaigos pavadinimą.

 

13. Paraiškų lauksime iki 2015-01-12.

14. 2014-12-18  fondo tinklalapyje www.vkif.lt  pateikiami 2015 m. projekto tekstus ir detalią tolesnės projekto eigos informaciją.

15. Darbus atlikti (išversti ir iliustruoti) prašytume laiku ( iki 2015-02-12), kadangi darbų atlikimo terminas nebus pratęstas.

16. Projekto nugalėtojams bus skiriami diplomai. Taip pat gali būti skiriami ir šio projekto specialūs prizai. 2014 metais jie atiteko didelės apimties tekstų vertėjams - geriausių darbų autoriams (išvyka į Varšuvos Koperniko mokslo centrą). Primename, kad specialieji prizai - ne tik išvykos ir kelionės - jie gali būti įvairūs.

Mokytojams, dalyvaujantiems projekte, – projekto vykdytojų pažymėjimai. Mokytojai taip pat gali pelnyti specialius prizus.

Kitiems projekto dalyviams – padėkos.

Rezultatus skelbsime 2015 metų gegužės mėnesį. 2015 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ kūrybos almanacho elektroninė versija bus pateikta mūsų svetainėje www.vkif.lt .

 17. Norime priminti visiems projektų dalyviams, jog mūsų svetainėje bus nuolat papildoma informacija apie 2015 m. vykdomus projektus bei 2014 m. projektų tęsinius. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.

 18. Kilus neaiškumams, prašome teirautis tel. 8(5) 252 66 84 , 8 698 82445 arba 8 618 89503.

 

Linkime sėkmės !
     

Sveikiname 2015 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyvius! Linkime sėkmės!


 1. 1. Pateikiame po 6 kiekvienos kalbos (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) trumpuosius ir po 2 didesnės apimties tekstus (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.). Iš viso 32 tekstai.

 2. 2. Drauge su tekstais Jums pateikiame unifikuotą vertimo lapo pavyzdį, kuriame yra anketinė dalis. Nepamirškite jos užpildyti. Tai yra vertimo švarraštis. Verčiant didesnės apimties tekstą, lapas su anketine dalimi taip pat yra būtinas.

 3. 3. Išversti tekstus siūlome iki 2015 m. vasario 12 d.

        Projekto dalyvių pageidavimu registracijos laikas pratęsiamas iki 2015 m. sausio 12 d.

 1. 4. Moksleivis tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba, bet verčia jį savarankiškai.

 2. 5. Versdami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais. Darbas atliekamas rašant ranka arba kompiuteriu. Rašančius ranka prašytume tai daryti įskaitomai. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat turi būti išversti (pažodinis arba poetinis vertimai).

 3. 6. Trumpuosius tekstus rekomenduojame versti mokykloje, skiriant ne mažiau kaip 3 val. vienam tekstui. Verčiant didesnės apimties tekstus laikas nėra ribojamas.

 4. 7. Išverstus tekstus maloniai prašome išsiųsti iki 2015 m. vasario 12 d. Lietuvos paštu adresu:   VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius arba elektroniniu adresu zvilgsnis@vkif.lt  (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą).

 5. 8. Vertinant darbus dėmesys bus kreipiamas į vertimo ir originalo adekvatumą, įtaigumą, sakinio sklandumą, bendrą kalbos stilių, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas sakinio aiškumui, sinonimų vartojimui.

 6. 9. Pageidaujantys versti iš rusų kalbos moksleiviai, kurių rusų kalba yra gimtoji, į anketinės dalies 4 ir 5 klausimus atsako – „gimtoji kalba“.

 7. 10. Iliustruotojas neprivalo būti vertėjas. Iliustruotojas gali pasirinkti bet kurį iš 32 tekstų. Su teksto turiniu, reikalui esant, gali padėti susipažinti mokytojai arba darbo vadovai.

 8. 11. Iliustravimo darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, jie gali būti įvairiausių formatų. Darbus prašome siųsti iki 2015 m. vasario 12 d. Siunčiant iliustracijas būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių, švietimo įstaigos pavadinimą pritvirtintame baltame 2,5 x 9 cm formato lapelyje, dešinėje piešinio pusėje. Kitoje (atvirkščioje) pusėje priklijuokite užpildytą anketinę dalį (kaip ir vertėjų), nepamiršdami nurodyti teksto, kurį iliustruojate.

 9. 12. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: 8 (5) 2526684, 8 618 89503 arba 8 698 82445.

 10. 13. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos, o mokytojams – projekto vykdytojo pažymėjimai.

 11. 14. Vertinsime darbus tų mokyklų arba atskirų dalyvių, kurie pateikė elektronines paraiškas su reikiamais duomenimis.

 12. 15. Dėmesio ! Naujiena !  Tie projekto dalyviai, kurie pasirinko kūrinį savarankiškai ir atliks kolektyvinį darbą, privalo pasirūpinti šio darbo iliustravimu. Šis darbas turi būti atliktas taip, kad jis būtų stilistiškai vieningas. Darbo apimtis – 15-30 puslapių. Šį didesnės apimties darbą siūlome atlikti iki 2015 m. kovo 1 d. (kilus neaiškumams prašytume skambinti). Kad darbas būtų įvertintas, reikia atsiųsti ne tik vertimą, bet ir originalą.

 

 
     

Gerbiami 2014 m. vertimų ir iliustracijų projekto "Tavo žvilgsnis" dalyviai !


Maloniai kviečiame susipažinti su naujausiu penktuoju šio projekto leidiniu čia .

Visiems dėkojame už nuoširdų dalyvavimą ir linkime tolesnės sėkmės.

 

 
 

Vertimų ir iliustracijų konkursas "Tavo žvilgsnis"

 Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis" skaičiuoja jau vienuoliktus metus.

 Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, palaikydamas bei plėsdamas iniciatyvą – Pasaulis taps atviras, jeigu mokėsime bendrauti!

 Išmokime bent vieną tarptautinės vartosenos ir kaimyninių tautų kalbą!

 Tokia yra UNESCO paskelbta perspektyva, sukviečia visų respublikos miestų bei rajonų moksleivius dalyvauti vertimų konkurse.

 4 – 12 klasių moksleiviai bei studentai verčia grožinės literatūros tekstus iš anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų.

 Projekto užduotys atliekamos mokyklose ir atsiunčiamos Lietuvos paštu.

 Finalinėje šventėje dalyvauja mokytojai ir moksleiviai iš beveik 600 Lietuvos mokyklų (apie 30 000 dalyvių).

 Kartu vyksta ir tekstų iliustravimo įvairiomis technikomis konkursas.

 Vertimus iliustruoja apie 5000 vaikų.

 Geriausios iliustracijos kartu su tekstų originalais dalyvauja Baltijos šalių vaikų ir jaunimo meno parodose.

 Šis konkursas teikia galimybę praktiškai pritaikyti turimas žinias – tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų.

 Šiuo metu , kai esame Europos bendruomenės nariai, ypač svarbi vieta tenka kalbai kaip bendravimo priemonei, kaip tautos identifikavimo ir kultūros raiškai.

 Konkurse aktyviai dalyvauja užsienio šalių atstovybės.

 Tai tikras jaunųjų filologų, kalbos, kultūros ir meno puoselėtojų sąjūdis.