Kalbų Kengūra

Gerbiami projekto Kalbų Kengūra 2020m. Auksinių diplomų laimėtojai!

Skelbiame 2020m. Lyderių turo užduotis.
Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2020m. Kalbų Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Taisyklės:

 1. 2020 metų projektas sudarytas iš dviejų programų: lietuvių kalbos (I -oji programa) ir užsienio kalbų  (II -oji programa: anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).
 2. Visomis minėtomis kalbomis kiekvienam lygiui pateikiama po 40 klausimų (užduočių). Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas.
  Pavyzdys:
  Žodis „strykt” yra:
  A) veiksmažodis
  B) būdinys
  C) šauktukas
  D) jaustukas
  E) ištiktukas
  Teisingas atsakymas –  E
  Jeigu pasitaikytų du teisingi atsakymai, užtenka pažymėti vieną teisingą variantą.
 3. Užsienio kalbų lygiai skirstomi klasių ir mokymosi metų pagrindu:
  Šis paskirstymas siūlomas tiems moksleiviams, kuriems pasirenkama kalba yra pirmoji ir pagal standartą jos pradedama mokytis 2 klasėje.
  I lygis – antrieji ir tretieji  mokymosi metai (rekomenduojama trečiokams ir ketvirtokams),
  II lygis – ketvirtieji ir penktieji mokymosi metai (rekomenduojama penktokams ir šeštokams),
  III lygis – šeštieji ir septintieji mokymosi metai (rekomenduojama septintokams ir aštuntokams),
  IV lygis – aštuntieji ir devintieji mokymosi metai (rekomenduojama devintokams ir dešimtokams),
  V lygis – dešimtieji ir vienuoliktieji mokymosi metai (rekomenduojama vienuoliktokams ir dvyliktokams).
  Pastaba :  jeigu konkrečios kalbos pradėjote mokytis 4, 5, 6 ar kitoje aukštesnėje klasėje, vadovaukitės kalbos mokymosi metais, neatsižvelgdami į kitas rekomendacijas. Jeigu jūs užsienio kalbos mokotės pirmus metus, galimybę įveikti užduotis pasitikrinkite pagal praėjusių metų užduotis.
 4. Lietuvių kalbos lygiai skirstomi pagal mokymosi metus ir klases.
  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lietuvių kalbos programoje, skirtingai negu užsienio, antrokams skiriamas atskiras I-as lygis.
  I lygis – antrieji  mokymosi metai ( 2 klasė),
  II lygis – tretieji ir ketvirtieji mokymosi metai ( 3 ir 4 klasės),
  III lygis – penktieji ir šeštieji mokymosi metai ( 5 ir 6 klasės),
  IV lygis – septintieji ir aštuntieji mokymosi metai ( 7 ir 8 klasės),
  V lygis – devintieji ir dešimtieji mokymosi metai ( 9 ir 10 klasės),
  VI lygis – vienuoliktieji ir dvyliktieji mokymosi metai ( 11 ir 12 klasės).
 5. Dalis abiejų programų užduočių sudaryta teksto suvokimo, analizės, pastabumo, logikos principais.
 6. Visų 40- ies klausimų vertė paskirstoma taip:
  Klausimų numeriai Skiriami taškai už vieną atsakymą
  1 – 10 3
  11 – 20 4
  21 – 30 5
  31 – 40 4
 7. Pradėdamas darbą kiekvienas dalyvis turi taip vadinamųjų pradinių 40 taškų. Taigi iš viso užduotis atliekantys dalyviai gali surinkti 200 taškų. Už visiškai nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, už klaidingą atsakymą klausimo (užduoties) taškų kiekis mažinamas 25 % (ketvirtadaliu).
 8. Kiekvienas dalyvis pasirenka programą. Užsienio kalbų programos dalyviai pasirenka kalbą, kuria bus atliekamos užduotys.
 9. Informacinę Dalyvio kortelės dalį moksleivis užpildo prieš gaudamas užduotis: nurodytose vietose įrašo vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, pažymi kalbą, kuria bus atliekamos užduotys, nurodo pasirinktą lygį, mokymosi metus, pirmoji ar antroji tai yra dalyvio užsienio kalba. Dalyvio kortelėje taip pat rasite nurodymus.
 10. Gavęs užduotis moksleivis turi 60 minučių joms atlikti: susipažinti ir suvokti klausimus (užduotis), pasirinkti atsakymus ir pažymėti juos užduočių atsakymų lentelėse kryželiu.
 11. Baigęs darbą, moksleivis Dalyvio kortelę įteikia mokytojui, stebinčiam darbo eigą. Užduotis atliekant elektroniniu būdu, elektroninė versija išsaugoma automatiškai ir projekto dalyviui nieko papildomai siųsti nereikia. Užduočių pabaigoje paspaudus Pateikti toliau atsakymų keisti negalėsite. Atlikus užduotis galima saugiai uždaryti naršyklės langą.
 12. Projekto rengėjams siunčiama tik Dalyvio kortelė. Užduotys lieka Jums.
 13. Rezultatai – dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai – bus skelbiami tinklapyje vkif.lt

Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami ir kviečiami į Lyderių turą. Mokytojams, rengiantiems moksleivius bei administruojantiems projektą, bus įteikiami projekto vykdytojo pažymėjimai.

Apie tolesnę projekto eigą informuosime tinklapyje vkif.lt
Maloniai prašome sekti informaciją.


Informacija norintiems dalyvauti
KALBŲ KENGŪROJE – 2020


 1. Mokykla dalyvė teikia elektroninę paraišką, kurios formą rasite adresu vkif.lt/registracija
 2. Elektroninėje paraiškoje privalo atsispindėti pilnas mokyklos pavadinimas, tikslus ir pilnas mokyklos adresas su pašto indeksu, elektroninis paštas, kuriuo pageidaujate gauti užduotis, telefono numeris (su miesto kodu), dalyvaujančių mokinių kiekis (atskirai kiekvienoje programoje), atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė ir kontaktai, taip pat mokytojų, projekto vykdytojų, vardinis sąrašas, mokestinio pavedimo numeris ir data arba data ir mokyklos pavadinimas.
 3. Kalbų Kengūros vienos programos vieno dalyvio mokestis – 2,60 € . Jeigu dalyvaujama abiejose programose (lietuvių ir užsienio kalbų), dalyvio mokestis sudarys 5,20 € .
 4. Gavėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, b/s LT41 7044 0600 0109 3617 , AB SEB bankas, kodas 70440.
 5. Paraiškų lauksime:
  Lietuvių kalbos programos (I-oji programa) iki 2020 m. vasario 26 d.
  Užsienio kalbų programos (II-oji programa) iki 2020 m. kovo 4 d.
 6. Pateikus elektroninę paraišką Jums bus priskirtas mokyklos ID numeris, kurį rasite paraišką patvirtinančio laiško apačioje. Jis leis pasiekti projekto užduotis, taip pat šis numeris bus reikalingas dirbant elektroniniu būdu t.y. pildant elektronines dalyvio korteles.
 7. Dalyvio kortelė spausdinimui talpinama mūsų tinklapyje adresu vkif.lt/kalbu-kengura
 8. Kalbų Kengūros projektą vykdysime:
  Lietuvių kalbos programą (I-oji programa) – 2020 m.  vasario 26, 27 d.
  Užsienio kalbų programą (II-oji programa) – 2020 m. kovo 4, 5 d.
  Likus dienai iki projekto vykdymo (I-oji programa – vasario 25 d., II-oji programa – kovo 3 d.), visų lygių užduotys bus išsiųstos paraiškoje Jūsų nurodytu elektroniniu adresu, kuriuo pageidaujate gauti užduotis. Šiais metais užduotys bus skelbiamos ir mūsų tinklapyje www.vkif.lt, jas atidarysite įvedę Mokyklos ID numerį.
 9. Užduočių atlikimo būdai:
  • mokyklose projekto vykdytojai gali atspausdinti reikiamą užduočių kiekį kartu su Spausdinama dalyvio kortele bei įteikti jas dalyviams. Spausdinamų dalyvio kortelių informacinę dalį galite užpildyti iš anksto.
  • projekto vykdytojai dalyviams pateikia Mokyklos ID, kuris leis užduotis atlikti tiesiogiai kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono naršyklės lange (būtina interneto prieiga). Elektroninę užduočių versiją su integruota Elektronine dalyvio kortele projekto vykdymo dienomis skelbsime svetainėje vkif.lt
 10. Per vasario 26, 27 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – vasario 28 d.) atliktus Lietuvių kalbos programos darbus bei per kovo 4, 5 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – kovo 6 d.) atliktus Užsienio kalbų programos darbus, t.y. užpildytas Dalyvių korteles, prašome išsiųsti Lietuvos paštu, adresu:
  Jasinskio g. 16G,
  Vilnius, LT – 01112
  Galite siųsti ir skenuotas Dalyvio korteles. Jas prašome siųsti el. paštu: kkengura@vkif.lt (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą). Abiejų programų darbus galima siųsti drauge.
  Jeigu turite galimybę įteikti darbus nesiųsdami paštu, prašome juos atnešti adresu:
  Jasinskio g. 16G,
  Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui,
  Vilnius
 11. Jeigu pildoma Elektroninė užduočių versija su integruota Elektronine dalyvio kortele, papildomai nieko siųsti nebereikia.
 12. Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.
 13. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: +370 618 89503, +370 698 82445, 8(5) 252 66 84

Linkime didelės sėkmės, primindami, kad šis projektas – demokratijos sklaidos ir atviros visuomenės kūrimo galimybė.

Maloniai kviečiame dalyvauti!


Gerbiami projekto Kalbų Kengūra 2020m. Auksinių diplomų laimėtojai!

Skelbiame 2020m. Lyderių turo užduotis. Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2020m. Kalbų Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Anglų kalbos Lyderių turo užduotys (Kalbų Kengūra)

Lietuvių kalbos Lyderių turo užduotys (Kalbų Kengūra)

Prancūzų kalbos Lyderių turo užduotys (Kalbų Kengūra)

Rusų kalbos Lyderių turo užduotys (Kalbų Kengūra)

Vokiečių kalbos Lyderių turo užduotys (Kalbų Kengūra)

Linkime sėkmės!


Mieli kolegos!

Skelbiame projekto “Kalbų Kengūra 2019” užduočių atsakymus.

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Vokiečių kalba

Rusų kalba

Prancūzų kalba