Kalbų Kengūra

Mieli kolegos!

Skelbiame projekto “Kalbų Kengūra 2019” užduočių atsakymus.

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Vokiečių kalba

Rusų kalba

Prancūzų kalba


Gerbiami 2019m. Kalbų Kengūros projekto dalyviai!

Sveikiname visus, nusprendusius prisijungti prie Kalbų Kengūros! Jūsų patogumui norime pateikti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus, susijusius su  projekto vykdymu, bei šiais metais atsiradusias naujoves:

 1. Dalyvio kortelės spausdinimui bus siunčiamos kartu su projekto užduotimis. Jas registracijos paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais išsiųsime likus vienai dienai iki projekto vykdymo t.y. Lietuvių kalbos programos dalyviams – 2019-02-25, Užsienio kalbų programos dalyviamas – 2019-03-05.
 2. Spausdinamos Dalyvio kortelės viršutiniame kairiajame kampe pateikiama nuoroda, kuria Užduočių lapus ar Elektronines dalyvių korteles galės pasiekti kiekvienas testą atliekantis dalyvis. Nuorodą bus galima įvesti įprastu būdu kompiuterio naršyklės adreso laukelyje ar tiesiog nukreipus išmaniojo telefono bei planšetinio kompiuterio kamerą į kampe esantį QR brūkšninį kodą.
 3. Elektroninės dalyvių kortelės yra integruotos su projekto užduotimis ir pildomos tiesiai naršyklės lange, pažymint vieną teisingą atsakymą po kiekvienu klausimu. Atlikus testą ir paspaudus PATEIKTI, nieko papildomai siųsti nebereikės. Testo pabaigoje išvysite pranešimą:
  Jūsų atsakymai mus pasiekė ir yra sėkmingai išsaugoti! Šią kortelę galima saugiai uždaryti.

Linkime sėkmės!


Gerbiami mokyklų vadovai, gerbiami kolegos, mieli moksleiviai!
Skelbiame 2019 m. Kalbų Kengūros dalyvių registraciją.

Kalbų Kengūros taisyklės

 1. 2019 metų projektas sudarytas iš dviejų programų: lietuvių kalbos (I -oji programa) ir užsienio kalbų (II -oji programa: anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).
 2. Visomis minėtomis kalbomis kiekvienam lygiui pateikiama po 40 klausimų (užduočių). Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas.

Pavyzdys:
Žodis „strykt” yra:
1. veiksmažodis B) būdinys  C) šauktukas  D) jaustukas  E) ištiktukas
Teisingas atsakymas –  E
Jeigu pasitaikytų du teisingi atsakymai, užtenka pažymėti vieną teisingą variantą.

 1. Užsienio kalbų lygiai skirstomi klasių ir mokymosi metų pagrindu:
  Šis paskirstymas siūlomas tiems moksleiviams, kuriems pasirenkama kalba yra pirmoji ir pagal standartą jos pradedama mokytis 2 klasėje.

I lygis – antrieji ir tretieji  mokymosi metai (rekomenduojama trečiokams ir ketvirtokams),
II lygis – ketvirtieji ir penktieji mokymosi metai (rekomenduojama penktokams ir šeštokams),
III lygis – šeštieji ir septintieji mokymosi metai (rekomenduojama septintokams ir aštuntokams),
IV lygis – aštuntieji ir devintieji mokymosi metai (rekomenduojama devintokams ir dešimtokams),
V lygis – dešimtieji ir vienuoliktieji mokymosi metai (rekomenduojama vienuoliktokams ir dvyliktokams).

Pastaba :  jeigu konkrečios kalbos pradėjote mokytis 4, 5, 6 ar kitoje aukštesnėje klasėje, vadovaukitės kalbos mokymosi metais, neatsižvelgdami į kitas rekomendacijas. Jeigu jūs užsienio kalbos mokotės pirmus metus, galimybę įveikti užduotis pasitikrinkite pagal praėjusių metų užduotis.

 1. Lietuvių kalbos lygiai skirstomi pagal mokymosi metus ir klases.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lietuvių kalbos programoje, skirtingai negu užsienio, antrokams skiriamas atskiras I-as lygis.

I lygis – antrieji  mokymosi metai ( 2 klasė),
II lygis – tretieji ir ketvirtieji mokymosi metai ( 3 ir 4 klasės),
III lygis – penktieji ir šeštieji mokymosi metai ( 5 ir 6 klasės),
IV lygis – septintieji ir aštuntieji mokymosi metai ( 7 ir 8 klasės),
V lygis – devintieji ir dešimtieji mokymosi metai ( 9 ir 10 klasės),
VI lygis – vienuoliktieji ir dvyliktieji mokymosi metai ( 11 ir 12 klasės).

 1. Dalis abiejų programų užduočių sudaryta teksto suvokimo, analizės, pastabumo, logikos principais.
 2. Visų 40-ies klausimų vertė paskirstoma taip:
Klausimų numeriai Skiriami taškai už vieną atsakymą
1 – 10 3
11 – 20 4
21 – 30 5
31 – 40 4

Pradėdamas darbą kiekvienas dalyvis turi taip vadinamųjų pradinių 40 taškų. Taigi iš viso galima surinkti 200 taškų.

 1. Už visiškai nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, už klaidingą atsakymą klausimo (užduoties) taškų kiekis mažinamas 25% (ketvirtadaliu).
 2. Kiekvienas dalyvis pasirenka programą. Užsienio kalbų programos dalyviai pasirenka kalbą, kuria bus atliekamos užduotys.

Informacinę Dalyvio kortelės dalį moksleivis užpildo prieš gaudamas užduotis: nurodytose vietose įrašo vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, pažymi kalbą, kuria bus atliekamos užduotys, nurodo pasirinktą lygį, mokymosi metus, pirmoji ar antroji tai yra dalyvio užsienio kalba. Dalyvio kortelėje taip pat rasite nurodymus.

 1. Gavęs užduotis moksleivis turi 60 minučių joms atlikti: susipažinti ir suvokti klausimus (užduotis), pasirinkti atsakymus ir pažymėti juos užduočių atsakymų lentelėse kryželiu (kaip parodyta pavyzdyje).
 2. Baigęs darbą, moksleivis Dalyvio kortelę įteikia mokytojui, stebinčiam darbo eigą.
 3. Projekto rengėjams siunčiama tik Dalyvio kortelė. Užduotys lieka Jums.
 4. Rezultatai – dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai – bus skelbiami tinklapyje vkif.lt .

Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami ir kviečiami į Lyderių turą. Mokytojams, rengiantiems moksleivius bei administruojantiems projektą, bus įteikiami projekto vykdytojo pažymėjimai.

Apie vyksiančių renginių eigą informuosime tinklapyje www.vkif.lt 

 

Informacija norintiems dalyvauti
KALBŲ KENGŪROJE

 1. Mokykla dalyvė teikia tik elektroninę paraišką (jos formą galite rasti tinklapyje http://www.vkif.lt/registracija/ ).
 2. Paraiškoje privalo atsispindėti pilnas mokyklos pavadinimas, tikslus ir pilnas mokyklos adresas su pašto indeksu, elektroninis paštas, kuriuo pageidaujate gauti užduotis, dalyvaujančių mokinių kiekis (atskirai kiekvienoje programoje), atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė ir kontaktai, taip pat mokytojų, projekto vykdytojų, vardinis sąrašas, mokestinio pavedimo numeris ir data.
 3. Kalbų Kengūros vienos programos vieno dalyvio mokestis – 2,60 € . Jeigu dalyvaujama abiejose programose (lietuvių ir užsienio kalbų), dalyvio mokestis sudarys 5,20 € .
 4. Gavėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, b/s LT41 7044 0600 0109 3617 , AB SEB bankas, kodas 70440.
 5. Paraiškų lauksime:
  Lietuvių kalbos programos (I-oji programa) iki 2019 m. vasario 26 d.
  Užsienio kalbų programos (II-oji programa) iki 2019 m. kovo 6 d.
 1. KALBŲ KENGŪROS projektą vykdysime:
  Lietuvių kalbos programą (I-oji programa) – 2019 m.  vasario 26, 27 d.
  Užsienio kalbų programą (II-oji programa) – 2019 m. kovo 6, 7 d.

Tomis dienomis atitinkamos programos užduotys bus išsiųstos paraiškoje Jūsų nurodytu elektroniniu adresu, kuriuo pageidaujate gauti užduotis. Šiais metais užduotys nebus skelbiamos tinklapyje www.vkif.lt .
Užduočių atlikimo būdai gali būti įvairūs. Mokyklose projekto vykdytojai gali atspausdinti reikiamą užduočių kiekį ir įteikti jas dalyviams arba užduočių nespausdinti, o dalyviams jas pateikti multimedijos ar kompiuterio ekrane.
Dalyvio korteles galite atspausdinti arba pildyti jas kompiuteryje.
Dalyvio kortelių informacinę dalį galite užpildyti iš anksto.

Per vasario 26, 27 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – vasario 28 d.) atliktus Lietuvių kalbos programos darbus bei per kovo 6, 7 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – kovo 8 d.) atliktus Užsienio kalbų programos darbus, t.y. užpildytas Dalyvių korteles, prašome išsiųsti Lietuvos paštu, adresu:

Jasinskio g. 16G, Vilnius, LT – 01112

Jeigu Dalyvio korteles pildėte kompiuteriu, prašome siųsti jas el. paštu: kkengura@vkif.lt  (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą). Galite siųsti ir skenuotas Dalyvio korteles.
Abiejų programų darbus galima siųsti drauge.
Jeigu turite galimybę įteikti darbus nesiųsdami paštu, prašome juos atnešti adresu:

Jasinskio g. 16G,
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui,
Vilnius

Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.
Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: +37061889503, +37069882445, 8(5) 252 66 84
Linkime didelės sėkmės, primindami, kad šis projektas – demokratijos sklaidos ir atviros visuomenės kūrimo galimybė.

Maloniai kviečiame dalyvauti  

Spausdinti


Gerbiami Kalbų Kengūros projekto Lyderių turo dalyviai!

Skelbiame 2018m. VKIF Kalbų Kengūros projekto Lyderių turo užduotis. Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2018m. Kalbų Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Lietuvių kalbos Lyderių turo užduotys

Anglų kalbos Lyderių turo užduotys

Prancūzų kalbos Lyderių turo užduotys

Vokiečių kalbos Lyderių turo užduotys

Rusų kalbos Lyderių turo užduotys

Linkime sėkmės!