Gerbiami Lietuvos Mokytojai,

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, istorinį dokumentą, padėjusį pamatus moderniai Lietuvos valstybei.

Gerbiamieji, nuo tos dienos praėjo šimtas metų. Taigi turime puikią progą prisiminti, įvertinti praeitį. Bet vasario 16 – osios dienos minėjimas nėra vienintelis ar baigtinis mūsų tikslas. Atvirkščiai. Mes, edukologai, esame ateities žmonės, todėl šių metų vasario 16 – ąją laikykime nauju atskaitos tašku, atveriančiu duris naujai iniciatyvai, kūrybinei minčiai, tobulėjimui.

Sokratas sakė: Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais.

Mes norime būti laiminga šalis! Tam atėjo laikas.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga nusprendė apdovanoti Lietuvos Respublikos mokytojus, aktyviai dalyvaujančius VKIF projektuose, neabejingus vaikų ir jaunimo ateičiai, nuolatos palaikančius švietimo, kultūros ir meno sąjūdį, drauge įsipareigodamas parodyti, kad švietimas, kultūra, menas – tai tos sritys, kurios rūpi mūsų pažangiajai visuomenei, jos elitui.

Mieli mokytojai, būtent todėl, sveikindami Jus Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga, kviečiame šia mintimi gyventi ateityje, jungtis prie naujos Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo iniciatyvos „Švietimas be sienų“, kurios idėja – telkti, vienyti Lietuvos akademines, meno, verslo, profesines bendruomenes, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

Gerbiami kolegos, apdovanojimų ciklą pradedame skelbdami Lietuvos mokytojų, nusipelniusių ugdant jaunąją kartą, vardus, kuriuos siūlė Lietuvos mokyklų bendruomenės. Bet būsime ne viską pasakę, jeigu praleisime progą pabrėžti, jog sąrašas nebaigtas. Neabejojame, kad ne vienas ir ne keli vardai slypi kukliųjų, mūsų nepasiekusiųjų, bet ne mažiau nusipelniusiųjų, erdvėse.

Gerbiamieji, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas visus čia minimus mokytojus kviečia į 2018 m. balandžio mėnesį vyksiantį Mokytojų apdovanojimų renginį. 2018 m. kovo 9 d. teiksime detalesnę informaciją, susijusią su apdovanojimų eiga, renginio vieta, laiku bei programa, taip pat prašysime patvirtinti dalyvavimą renginyje.

Zita Martinėlienė
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo pirmininkė

Viktorija Bernotienė Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla
Jolita Velžienė Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla
Auksė Petruševičienė Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Irena Kaklauskienė Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Violeta Šimkevičiūtė Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Vanda Stepanova Visagino Draugystės progimnazija
Vitalija Gaubytė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija
Angelina Petrauskienė Kauno „Santaros“ gimnazija
Janina Adomaitienė Kauno Palemono gimnazija
Asta Valentienė Kauno Palemono gimnazija
Laima Šukytė Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Danguolė Bradūnienė Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Zina Šiaučiulienė Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Nijolė Biekšaitė Vilniaus S. Daukanto gimnazija
Rita Labašauskienė Vilniaus S. Daukanto gimnazija
Danutė Stankaitienė Vilniaus S. Daukanto gimnazija
Jūratė Formanskė Šiaulių r. Bazilionų MDC
Vida Sinkevičienė Vilniaus „Saulės“ privati mokykla
Zita Macevičienė Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla
Michalina Miliuvienė Radviliškio r. Baisogalos gimnazija
Dalia Brazdauskienė Klaipėdos technologijų mokymo centras
Vilija Šeputienė Klaipėdos technologijų mokymo centras
Žydra Šmitienė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Irina Shyroki Klaipėdos technologijų mokymo centras
Dalia Vaitkienė Klaipėdos technologijų mokymo centras
Jovita Stragockienė Klaipėdos technologijų mokymo centras
Rasa Urbanavičienė Alytaus Piliakalnio progimanzija
Violeta Narvičienė Alytaus Piliakalnio progimanzija
Jolita Svirinavičienė Alytaus Piliakalnio progimanzija
Lolita Leonavičienė Kauno Antano Smetonos gimnazija
Giedrė Čivilytė Ukmergės „Šilo“ pagrindinė mokykla
Margarita Gylienė Vilniaus S. Nėries gimnazija
Aleksandra Vilkuotienė Vilniaus S. Nėries gimnazija
Stasė Stundienė Molėtų gimnazija
Vita Maželienė Molėtų gimnazija
Ilona Sodytė Zapyškio pagrindinė mokykla
Violeta Truncienė Kelmės pagrindinė mokykla „Aukuras“
Regina Šedienė Kelmės pagrindinė mokykla „Aukuras“
Danutė Parnarauskienė Kelmės pagrindinė mokykla „Aukuras“
Viktorija Markevičienė Kauno Dainavos progimnazija, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Rasa Makarevičienė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės g-ja
Dovilė Banienė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės g-ja
Asta Andrikonienė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės g-ja
Aneta Koryznė Šiaulių m. Vinco Kudirkos progimnazija
Virginija Jasaitienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Egida Žakšauskienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Rima Poškienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Rima Gecevičienė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Giedrė Stankevičienė Kauno Panemunės pradinė mokykla
Kristina Švagždienė Kauno Panemunės pradinė mokykla
Asta Buckiūnienė Kauno Panemunės pradinė mokykla
Regina Beinartaitė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Jūratė Kaupienė Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Daiva Rudienė Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Žaklina Peseckaitė Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Ramunė Ražanskienė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Zina Kulikienė-Girdvainienė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Asta Kurulytė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Danutė Šedienė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Aldona Želvienė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Dalia Gudonavičienė Jonavos Panerio pradinė mokykla
Violeta Lekavičienė Jonavos Panerio pradinė mokykla
Indrė Benikienė Telšių „Džiugo“ gimnazija
Neringa Surdokienė Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija
Jūratė Laucevičienė Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Jūratė Vaišienė Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Rūta Balsienė Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Eugenija Gėčiauskienė Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Vijola Liachovienė Mažeikių r. Viekšnių gimnazija
Gražina Gumauskienė Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija
Rasa Kontrimienė Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija
Roma Šiukštienė Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija
Daina Volkevičienė Kėdainių J. Paukštelio progimnazija
Rasa Midverienė Turgelių „Aistuvos“ gimnazija
Liudmila Unuček Turgelių „Aistuvos“ gimnazija
Loreta Kontautienė Varėnos „Ryto“ progimnazija
Elina Kemėžienė Varėnos „Ryto“ progimnazija
Indra Malinauskienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Jurgita Laurelienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Živilė Kovėraitė Šiaulių Jovaro progimnazija
Erika Remeikienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Nora Kungienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Vaida Ramanauskaitė Šiaulių Jovaro progimnazija
Kristina Drazdovienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Ana Senčionok Šiaulių Jovaro progimnazija
Sigutė Vlasova Šiaulių Jovaro progimnazija
Lina Juškevičienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Jolanta Gvildienė Kauno Šilo pradinė mokykla
Aida Lukminienė Kauno Šilo pradinė mokykla
Reda Stučienė Pajevonio pagrindinė mokykla
Laimutė Piluckytė Panevėžio Rožyno progimnazija
Dalia Grinevičiūtė Panevėžio Rožyno progimnazija
Birutė Marijona Terminienė Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Gitana Sudeikienė Šiaulių r. Aukštelkės mokykla
Taisija Kovalenkina Kauno Žaliakalnio progimnazija
Edita Ružinskienė Kauno Žaliakalnio progimnazija
Aurelija Inokaitienė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Birutė Mažutaitienė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Rita Stirbienė Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla
Birutė-Adelė Studencova Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla
Lina Konzerskytė Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla
Zita Karneckienė Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
Jolanta Švegždienė Panevėžio „Vilties“ progimnazija
Svetlana Kraujalienė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Loreta Alionienė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Dalia Kaste Kėdainių kalbų mokykla
Aldona Zapolskienė Kėdainių kalbų mokykla
Dalia Kasteckaitė Kėdainių kalbų mokykla
Laimutė Rumbienė Kėdainių kalbų mokykla
Nijolė Černiauskienė Kėdainių kalbų mokykla
Rima Pivoriūnienė Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla
Jurgita Beitienė Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
Danguolė Naujokienė Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
Gražina Bartkuvienė Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
Kazimiera Tamošauskienė VšĮ Pranciškonų gimnazija
Dalia Lengvinienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Vaida Kanapeckienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Loreta Balčytienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Jūratė Leonienė Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Valdonija Karaliūnienė Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
Romualda Liutkuvienė Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Neringa Sadauskienė (Matačiūnaitė) Neringos m. Neringos gimnazija
Inga Vainutienė Neringos m. Neringos gimnazija
Rasa Dijokienė Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Teresė Radvilienė Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Liucija Lazareva Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Marina Chatkevič Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Audronė Kurpienė Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Rasa Petružienė Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla
Vesta Žukienė Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla
Danutė Šukienė Kupiškio r. Subačiaus gimnazija
Raisa Gorovniova Kupiškio r. Subačiaus gimnazija
Rimutė Kniežienė Anykščių r. Svėdasų Tumo-Vaižganto gimnazija
Jolanta Garbauskienė Anykščių r. Svėdasų Tumo-Vaižganto gimnazija
Eglė Urbanienė Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla
Audronė Ramoškienė Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla
Rita Čypienė Pasvalio r. Vaškų gimnazija
Rasa Makarevičienė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Dovilė Banienė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Asta Andrikonienė Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Teresa Kozak Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija
Jelena Mazurič Vilniaus „Juventos“ gimnazija
Liudmila Abramova Vilniaus „Juventos“ gimnazija
Vasilij Jankovič Vilniaus „Juventos“ gimnazija
Ramunė Mikalauskaitė-Ašakienė Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Zita Vainauskienė Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Vitalija Pociūnienė Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Almonė Sakalauskienė Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija
Stasė Mažučiūnienė Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija
Rūta Pankienė Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Inga Daugirdienė Kauno Jėzuitų gimnazija
Laima Balčiūnienė Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
Adelė Kasputienė Vievio meno mokykla
Augenis Kasputis Vievio meno mokykla
Lyda Karlonienė Alytaus r. Butrimonių gimnazija
Daiva Albrechtienė Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
Janina Stašelienė Akmenės r. Ventos gimnazija
Kristina Kanclerytė – Bačkevičienė Kauno „Saulės“ gimnazija
Rima Šalkauskienė Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Vidutė Repšienė Rokiškio r. Jūžintų J. O. Širvydo pagrindinė mokykla
Gitana Kukytė Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Dalia Zaleckienė Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Audronė Barančiukienė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
Vitalija Lazickienė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
Virginija Stapulionytė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
Elvyra Dailydienė Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Vitalija Daugėlienė Panevėžio „Vilties“ progimnazija
Audronė Tichanavičienė Panevėžio „Vilties“ progimnazija
Asta Sakalienė Panevėžio „Vilties“ progimnazija
Žana Narevič Panevėžio „Vilties“ progimnazija
Lolita Petraitienė Petrauskienė Plungės r. Platelių gimnazija
Rita Gibienė Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Virginija Traškevičienė Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras

Andrius Tapinas
žurnalistas. Laisvės TV.

Mieli mokytojai,
Be mokytojo profesijos ir be mokytojų pastangų, per visą Lietuvos gyvavimo laikotarpį, ypač sunkiais Lietuvai laikais, nebūtume išsaugoję lietuvių kalbos, taip pat ir valstybingumo, nebūtume sulaukę Lietuvos šimtmečio. Nuoširdžiai tikiu, kad mokytojai visokeriopai prisideda prie Lietuvą mylinčių, savo kalbą branginančių, išsilavinimo siekiančių jaunuolių ugdymo. Linkiu Jums, mokytojai, neprarasti kantrybės ir užsidegimo dirbant sunkius, bet labai reikalingus Lietuvai, darbus.

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja

Mieli Lietuvos Mokytojai,
Su nuoširdžia pagarba sveikinu Jus, brangūs Mokytojai, Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga! Jūsų profesijoje slypi ne matematinės formulės ar gramatikos taisyklės, o visų svarbiausia - žmogiškumas. Juk savo klasėse auginate mūsų ateitį, Jūsų rankose puoselėjami būsimi mokslo ir kultūros šviesuliai. Jūsų nepamatuojamas entuziazmas, patirtis ir sukauptos žinios yra visos mūsų visuomenės, visos šalies turtas. O kuomet juo dalinatės su Lietuvos jaunimu, jis tampa ypač vertingas! Tad Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga norėčiau pasveikinti visus ir kiekvieną, prisidėjusį prie garbingo darbo Lietuvai ir pasauliui, palinkėti Jums šilumos, auksinės kantrybės, užsispyrimo ir neišsenkančio noro augti kartu su mūsų vaikais!

Kęstutis Vitkus
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius

Mieli mokytojai,
švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį džiaugiamės didžia laisvės dovana. Ji įkvepia kurti savyje brandžią asmenybę ir gėrį Tėvynėje. Svarbiausia laisvės savybė yra atsakomybė, mokanti ieškoti tiesos, daryti teisingus pasirinkimus, gyventi teisų gyvenimą. Mokytojai pašaukiami pagelbėti jaunajai kartai pažinti tiesą, gėrį, šį pasaulį, būti tikrai laisvais, atsakingais ir kūrybingais žmonėmis. Nuoširdžiai sveikinu šią didingą ir džiugią dieną, linkiu Dievo palaimos kuo tobuliau ir sėkmingiau atlikti jums patikėtą misiją auklėti Tėvynę mylinčius, savo kalbą branginančius, dorus ir atsakingus jaunuolius.

Kunigas Aušvydas Belickas

Gerbiami mokytojai,
Jūs kuriate Lietuvos ateitį – mokote ir auklėjate mūsų vaikus. Jūsų pastangomis puoselėjama pagarba lietuvių kalbai, Lietuvos istorijai, ištikimybė mūsų valstybei. Lietuvos šimtmečio proga nuoširdžiai sveikinu Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektuose aktyviai dalyvaujančius nuolatinius mokinių bendražygius – mokytojus, linkiu ryžto ir ištvermės Jūsų nepaprastame darbe. Įkvepiančių idėjų!

Danutė Kalinauskaitė
Rašytoja, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė

Mieli mokytojai,
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, iš visos širdies noriu padėkoti už Jūsų darbą ir pastangas, be kurių nebūtume užauginę dar vienos lietuvių kartos, nebūtume išsaugoję lietuvių kalbos ir kultūros, o tuo pačiu ir valstybingumo – gal nė nebūtume sulaukę ir šio įspūdingo Lietuvos gimtadienio. Jūs tarsi kolonos Valstybės šventovėje. Šios kolonos visada privalo būti tvirtos ir būti kartu, jog išlaikytų šventovę. Antraip ji grius.
Kaip už laisvę dėkojame mūsų narsiems Lietuvos gynėjams, taip ir Jums tariame AČIŪ už tylią kovą palinkus prie sąsiuvinių krūvos ir klasės lentos.
AČIŪ už ramų ir tvirtą žvilgsnį bei žodį, kai įtampos pripildyta visa klasė.
AČIŪ už rūpestingą pastabą ir šypseną, kai nesiseka.
AČIŪ už santūrumą ir už tai, kad nepykstate, kai pamirštame Jums padėkoti.

prof. dr. Ignas Vėgėlė
Advokatų tarybos pirmininkas

Gerbiami Mokytojai,
nuoširdžiai džiaugiamės Jūsų apdovanojimu Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga.
Minėdami šią svarbią datą pagerbiame tuos, kurie padėjo pamatus mūsų valstybei. Mokytojams mūsų tautos istorijoje priklauso ypatingas vaidmuo. Jei ne mūsų mokytojai ir dėstytojai, ar turėtume šiandien klestinčią lietuvių kultūrą, ar galėtume didžiuotis atgimusia lietuvių kalba ir literatūra, aukštais mokslo pasiekimais?
Didžiausios pagarbos nusipelno mokytojai, dirbantys su meile, iš pašaukimo. Tai Jūs atveriate mokslo paslapčių duris, atskleidžiate geriausius mokinio gebėjimus, uždegate kūrybinę ugnelę jaunų žmonių širdyse.
Linkime Jums dvasinės stiprybės, kūrybinio pasišventimo mūsų jaunimui ir niekada nepamirškite didžiuotis tuo, kad esate Mokytojai.

Deividas Matulionis
ambasadorius, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas
Rima Matulionienė
Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos darbuotoja, lituanistė

Gerbiami mokytojai,
Lietuvos ateitis – šiuolaikiškas, nuolat tobulėjantis, energingas mokytojas, be kurio nebūtų pažangos, nebūtų Lietuvos. Kiekvieną dieną mokytojai moko jaunus žmones puoselėti savo kalbą, gerbti savo praeitį, istoriją, gilintis į pažangiausius mokslo pasiekimus. Neabejoju, kad tai daryti jiems padeda ir dalyvavimas tokiuose mokslo ir žinių sąjūdžiuose, kaip Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojami „Kengūros“ ir „Tavo žvilgsnio“ konkursai. Gerbiami Lietuvos mokytojai ir projektų vykdytojai, linkiu, kad Jūsų niekuomet neaplenktų kūrybiškumo ir pedagoginė dvasia. Būkite novatoriški ir nuolat tobulėjantys autoritetai mums ir mūsų vaikams!

Ignas Rėksnys
Verslininkas

Gerbiami Lietuvos Mokytojai,
Mokytojo globai patikėta ugdyti žmogų – ne tik išsimokslinusį, bet ir kūrybingą, dorą, visuomenišką. Gerbiami Lietuvos mokytojai, dėkoju, kad pasirinkote šią kilnią profesiją ir linkiu neprarasti ryžto, kūrybingumo ir iniciatyvos lavinant mūsų ateities lyderius.

Audronė Usonienė
Gydytoja akušerė-ginekologė

Lietuvos šimtmečio proga linkiu Lietuvos mokytojams kūrybiškumo ir energijos ugdant motyvuotą, drąsią ir modernią jaunąją kartą.

Vytautas Usonis
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius

Mieli Lietuvos mokytojai,
Mokytojas yra viena gerbiamiausių, besąlygiško atsidavimo ir atsakomybės reikalaujanti profesija. Būti mokytoju – pašaukimas. Mokytojų suteiktos gyvenimo pamokos leidžia jaunuoliui eiti tolesniu keliu, mokytis, dirbti, būti aktyviu visuomenės nariu, geru žmogumi. Džiugu, kad padėdami vykdyti Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamus „Kengūros“ ir „Tavo žvilgsnio“ projektus savo mokyklose, mokytojai skatina jaunimą mokytis kalbų, lavinti ir puoselėti lietuvių kalbą, taip pat, atidžiau mokytis istorijos, geografijos ir gamtos mokslų. Linkiu Jums, gerbiami Lietuvos mokytojai, ir toliau garsinti Lietuvą, savo mokyklas ir profesiją prasmingais darbais ir idėjomis, kad entuziazmas nuolat tobulėti, kartu su mokiniais, neišblėstų ir paskatintų tolesniems darbams auginant išsilavinusį ir patriotišką jaunimą.

Ramutė Zungailienė
LR švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento
Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė

VKIF dėkoja už nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą šiems mokytojams:

 • Audronei Janavičienei
 • Reginai Kaušienei
 • Daivai Karlienei
 • Olgai Titovai
 • Vaidai Blažytei Volujevič
 • Jurgitai Eigėlienei
 • Ingai Janickaitei
 • Anai Vincel
 • Ritai Kalesinskienei
 • Beatai Veličkaitei-Savičevai
 • Vytautui Stasiulioniui
 • Ramūnui Valčeckui
 • Tadui Ivanauskui
 • Mildai Ivanauskienei
 • Laurai Šalnaitei
 • Giedriui Junevičiui
 • Jūratei Praniauskienei
 • Reginai Andriulaitytei
 • Saulei Jurkynienei
 • Vilmai Goberienei
 • Astai Labuckienei
 • Ingai Vickaitei-Svilainienei
 • Alinai Petrauskienei
 • Ovidijui Juoniui
 • Artūrui Bačinskui

Grįžti į pagrindinį puslapį Žiūrėti renginio akimirkas