Tavo Žvilgsnis 2020

Projekto dalyvių registracija vyksta iki 2020 m. vasario 26 d. !

Darbus prašome išsiųsti iki 2020 m. vasario 28 d.
Ilguosius vertimus iki 2020 m. kovo 7 d.

Informacija norintiems dalyvauti projekte „Tavo žvilgsnis 2020“ !

Norėdami atkreipti dėmesį į šiuo metu dažnai užduodamą klausimą dėl „atsakomybės už pasirinkto kūrinio iliustravimą“ atsakome, kad kūrinį iliustruoti gali patys vertėjai arba siūlo tą darbą atlikti kitam iliustruotojui.

 1. Projekte gali dalyvauti 4-12 klasių moksleiviai, taip pat studentai.
 2. Dalyviai galės versti iš anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą.
 3. Vertėjai gali dalyvauti dviejų (arba daugiau) kalbų programose, t.y. versti iš dviejų ar daugiau kalbų.
 4. Visomis kalbomis bus pateikta po 6 skirtingų lygių tekstus (iš viso 24 tekstai), todėl kiekvienas galės pasirinkti tekstą pagal savo galimybes.
 5. Pasirenkant tekstą rekomenduojame jį aptarti su mokytoju, darbo vadovu.
 6. Iliustruotojai pasirenka tekstą ar daugiau. Iliustracijų technika ir formatas gali būti įvairūs.
 7. Mokiniai, projekto dalyviai, turi galimybę išversti visus šešis pateiktus tekstus. Sėkmingai atlikęs darbą, projekto dalyvis tampa nugalėtoju ir gauna ilgojo teksto vertėjo diplomą, t.y. sėkmingas visų šešių tekstų vertimas yra vertinamas kaip vieno ilgojo teksto (didelės apimties) vertimas. Šešių tekstų vertimas įgauna svarbios reikšmės, kadangi atsiranda galimybė analizuoti ir versti skirtingų stilių tekstus. Verčiamas tekstas gali būti iliustruojamas. Norėdami atlikti šį darbą, projekto dalyviai registruojasi įprasta tvarka. Pažymime, jog šis darbas neturi būti kolektyvinis, t.y. kiekvienas dalyvis jį turi atlikti individualiai (tiek vertėjas, tiek ir iliustruotojas).
 8. Projekto dalyviai gali savarankiškai pasirinkti tekstą (apysaką, apsakymą, straipsnį ar jo ištrauką, apimtis keletas puslapių) arba projekto rengėjų pasiūlytą tekstą ir išversti. Šis darbas neturi būti kolektyvinis, t.y. kiekvienas dalyvis jį turi atlikti individualiai. Vertėjas gali pats iliustruoti darbą arba siūlyti tą darbą atlikti kitam projekto dalyviui – iliustruotojui. Kiekvienas dalyvis (tiek vertėjas, tiek iliustruotojas) registruojasi įprasta tvarka (mokyklos teikiamoje bendroje paraiškoje arba individualiai).
 9. Vieno dalyvio mokestis – 2,60 €. Jeigu tas pats dalyvis yra ir vertėjas, ir iliustruotojas, tai mokestis yra 5,20 €.
 10. Mokyklos arba moksleiviai, nusprendę dalyvauti projekte, pateikia tik elektroninę paraišką, kurios forma yra svetainėje vkif.lt/registracija, ją reikiamai sutvarko. Pažymėti paraiškoje būtina visas nurodytas eilutes. Neužpildžius kurios nors eilutės, paraiška nebus užregistruota, reikės ją siųsti dar kartą.
 11. Elektroninėje paraiškoje turi atsispindėti:
 • pilnas švietimo įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas,
 • projektui vadovaujančių mokytojų vardai, pavardės,
 • galimi kontaktai (telefonas, el. paštas),
 • projekte dalyvaujančių mokinių skaičius (vardinis sąrašas nebūtinas),
 • atskirai nurodyti vertėjų ir iliustruotojų skaičių (jeigu moksleivis dalyvauja ir vertimų, ir iliustracijų programose, tai jis atitinkamai įtraukiamas į abiejų programų dalyvių skaičių),
 • mokėjimo pavedimo numeris ir data.
 1. Dalyvio mokestį prašome sumokėti:
  gavėjui –          Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui (į.k. 191359220),
  a/s –                 LT41 7044 0600 0109 3617AB SEB bankas.

  Mokėjimo paskirtyje įrašykite savo įstaigos pavadinimą.

 2. Paraiškų lauksime iki 2020-02-26.
 3. 2020-01-14 fondo tinklalapyje vkif.lt skelbsime 2020 m. projekto tekstus ir detalią tolesnės projekto eigos informaciją.
 4. Darbus atlikti (išversti ir iliustruoti) prašytume iki 2020-02-28.
 5. Projekto nugalėtojams bus skiriami diplomai. Taip pat gali būti skiriami ir šio projekto įvairūs specialūs prizai (pavyzdžiui: išvykos ir kelionės).

Mokytojams, dalyvaujantiems projekte, – projekto vykdytojų pažymėjimai. Mokytojai taip pat gali pelnyti specialius prizus.

Kitiems projekto dalyviams – padėkos.

Rezultatus skelbsime 2020 metų gegužės mėnesį. 2020 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ kūrybos almanacho elektroninė versija bus pateikta mūsų svetainėje www.vkif.lt/vaiku-kuryba/, kurioje rasite ir ankstesnių metų projekto nugalėtojų darbus.

 1. Norime priminti visiems projektų dalyviams, jog mūsų svetainėje bus nuolat papildoma informacija apie 2020 m. vykdomus projektus bei 2019 m. projektų tęsinius. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.
 2. Kilus neaiškumams, prašome teirautis tel. 8(5) 252 66 84 , 8 698 82445 arba 8 618 89503.

Informacija projekto dalyviams !

Sveikiname jaunuosius vertėjus ir iliustruotojus, kurie nusprendė dalyvauti 2020 metų „Tavo žvilgsnis“ projekte. Aukščiau rasite dokumentus, kuriuose yra pateikti projekto nuostatai bei tekstus. Geriausių darbų autorių laukia vertingi prizai – kelionės ir nugalėtojo diplomai.

Gerbiami 2020 m. Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyviai!

 1. Pateikiame po 6 kiekvienos kalbos (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) trumpuosius tekstus. Iš viso 24 tekstai.
 2. Išversti trumpuosius tekstus siūlome iki 2020m. vasario 28 d.
  Projekto dalyvių registracija vyks iki 2020 m. vasario 26 d.
 3. Moksleivis tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba, bet verčia jį savarankiškai.
 4. Versdami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais. Darbas atliekamas rašant ranka arba kompiuteriu. Rašančius ranka prašytume tai daryti įskaitomai. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat turi būti išversti (pažodinis arba poetinis vertimai).
 5. Verčiant pasirinktą tekstą laikas nėra ribojamas.
 6. Išverstus tekstus maloniai prašome išsiųsti vienu iš būdų:
  • elektroniniu vertimo lapu, kurio adresas yra http://www.vkif.lt/darbu-siuntimas (atsivertę šį puslapį, rasite vertimo vietą ir anketą, kurią reikia užpildyti ir išsiųsti; išsiuntę darbą, gausite patvirtinimą, kad vertimas gautas).
  • jei neturite galimybės naudotis elektroniniu vertimo lapu, išverstus tekstus galite siųsti ir Lietuvos paštu, adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J.Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius. Drauge su tekstais pateikiame unifikuotą vertimo lapo pavyzdį, kuriame yra anketinė dalis. Nepamirškite jos užpildyti. Tai yra vertimo švarraštis.
 7. Šiais metais vertinant darbus dėmesys bus kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį, perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas.
 8. Pageidaujantys versti iš rusų kalbos moksleiviai, kurių rusų kalba yra gimtoji, į anketinės dalies 5,8 ir 9 klausimus atsako – „gimtoji kalba“.
 9. Iliustruotojas neprivalo būti vertėjas. Iliustruotojas gali pasirinkti bet kurį tekstą. Su teksto turiniu, reikalui esant, gali padėti susipažinti mokytojai arba darbo vadovai.
 10. Iliustravimo darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, jie gali būti įvairiausių formatų. Darbus prašome išsiųsti iki 2020 m. vasario 28 d.
 11. Iliustracijos originalą būtina siųsti Lietuvos paštu, adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J.Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius. Iliustracijas galite siųsti elektronine forma (jeigu darbas buvo kuriamas kompiuteriu), adresu: http://www.vkif.lt/darbu-siuntimas
 12. Siunčiant orginalą Lietuvos paštu būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių, švietimo įstaigos pavadinimą pritvirtintame baltame 2,5 x 9 cm formato lapelyje, dešinėje piešinio pusėje. Kitoje (atvirkščioje) pusėje priklijuokite užpildytą anketinę dalį (kaip ir vertėjų), nepamiršdami nurodyti teksto, kurį iliustruojate.
 13. Vertinsime darbus tų mokyklų arba atskirų dalyvių, kurie pateikė elektronines paraiškas su reikiamais duomenimis.
 14. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos, o mokytojams – projekto vykdytojo pažymėjimai.
 15. Tie projekto dalyviai, kurie norėtų pelnyti ilgojo teksto vertėjo diplomą, turi išversti siūlomą arba savarankiškai pasirinktą didesnės apimties tekstą arba visus šešis ta pačia kalba pateiktus trumpuosius tekstus. Darbų atlikimo laikas – 2020 m. kovo 7 d. Pasirinkus versti savarankiškai, būtina atsiųsti ne tik vertimą, bet ir jo originalą.
 16. Geriausių darbų autorių sąrašą pateiksime mokykloms 2020 m. gegužės pabaigoje. Kad sąrašas būtų paskelbtas laiku, prašytume nevėluoti ir laiku pateikti atliktus darbus.
 17. Rudenį šio VKIF projekto dalyvius pakviesime keliauti. Kelionė – tai dovana ir padėka pirmiausia tiems, kurių darbai šiame projekte buvo svarūs ir reikšmingi.
 18. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: 8 (5) 2526684, 8 618 89503 arba 8 698 82445.
 19. Jūsų atliekami VKIF projektų darbai gali tapti Brandos darbo dalimi.
 20. Maloniai primename, jog pateikti tekstai svetainėje bus matomi visiems. Kad šių tekstų vertimai ir jų iliustracijos būtų vertinami, reikia atlikti dalyvių elektroninę registraciją.

Dėkojame ilgamečiams „Tavo žvilgsnio“ dalyviams ir šio kalbų ir kultūros sąjūdžio naujokams. Linkime drąsos ir didelės sėkmės!


Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ IX-oji knyga


Mieli VKIF vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis 2018“ dalyviai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems projekto „Tavo žvilgsnis 2018“ laureatams, drauge keliavusiais į Slovakijos Aukštuosius Tatrus bei Austrijos sostinę Vieną:

Martynas Geleževičius  •  Titas Mažilis  •  Gabija Peciulevičiūtė  •  Jokūbas Setkauskas  •  Tilija Austėja Adašiūnaitė  •  Marija Barjola Bačauskaitė  •  Rugilė Žilinskaitė  •  Kamilė Pranytė  •  Miloslava Glazačeva  •  Svetlana Muzyka  •  Liveta Nagreckytė  •  Agnė Petkevičiūtė  •  Indrė Petkevičiūtė  •  Vytautas Posėčnas  •  Augustė Radzevičiūtė  •  Ignas Jagminas  •  Rūta Petraitytė  •  Viltautė Valeikaitė  •  Gabija Vėlavičiūtė  •  Rugilė Paliukėnaitė  •  Austėja Grabauskaitė  •  Ramunė Grebliauskaitė  •  Elinga Chlevickaitė  •  Emilija Šileikaitė  •  Justas Bertauskas  •  Rugilė Truncytė  •  Elžbieta Šematulskytė  •  Agnė Žiliūtė  •  Domantė Martinkutė  •  Zbignev Doman  •  Austėja Kolaitytė  •  Viltė Majauskaitė  •  Tėja Vizbarkaitė  •  Gabija Andriukaitytė  •  Filip Kunicki  •  Ugnė Butrimavičiūtė  •  Austėja Sofija Balžakaitė  •  Elzė Milašiūtė  •  Austėja Puodžiūtė  •  Mykolas Bernatavičius  •  Lukrecija Parnarauskaitė  •  Dominykas Rutkauskas  •  Eimantas Čechamiras  •  Sabina Baltrūnaitė  •  Kristina Sejonaitė  •  Vaiva Janavičiūtė  •  Mantė Vilkauskaitė  •  Gabija Žilėnaitė

Kviečiame pasižvalgyti po kelionės fotogaleriją >>


11/30/2016

Gerbiami projekto „Tavo žvilgsnis“ dalyviai!

Kadangi gauname klausimų, susijusių su ilgųjų (didelės apimties) tekstų vertimu bei jų vertinimu, tai norime apie tai Jus konkrečiau informuoti.

Apie trumpuosius ir ilguosius vertimus:

 1. Siūlysime išversti iš anglų, vokiečių, rusų ir prancūzų kalbų į gimtąją kalbą trumpuosius (mažos apimties) tekstus. Pateiksime po 6 skirtingus kiekvienos kalbos tekstus.
 2. Trumpuoju vertimu laikomas vieno, dviejų, trijų, keturių ar penkių tokių tekstų vertimas. Už labai gerai išverstą bent vieną tokį trumpąjį tekstą bus skiriamas trumpojo vertimo diplomas.
 3. Ilguoju vertimu laikomas toks darbas, kai yra išverčiami visi šeši viena kalba pateikti trumpieji tekstai. Ilgojo vertimo diplomas gali būti teikiamas tik tokiam projekto dalyviui, kuris išverčia visus šešis tekstus labai gerai, t.y. visi šeši tekstai atitinka reikiamą vertimo kokybę. Jeigu bent vienas iš šešių tekstų neatitinka reikiamos vertimo kokybės, projekto dalyviui teikiamas trumpojo vertimo diplomas.
 4. Šalia trumpųjų tekstų pateiksime po vieną ilgąjį (didelės apimties) tekstą anglų, vokiečių, rusų ir prancūzų kalbomis. Už labai gerai išverstą tokį tekstą bus skiriamas ilgojo vertimo diplomas.
 5. Lieka galimybė savarankiškai pasirinkti 6-10 A4 formato puslapių vertimo tekstą. Už labai gerai atliktą darbą dalyviui skirsime ilgojo vertimo diplomą.
 6. Už skirtingus darbus bus teikiami skirtingi įvertinimo dokumentai.
 7. Verčiamų tekstų ir iliustravimo įvairovę siūlome ir dėl atsiradusios puikios galimybės Brandos egzaminus keisti Brandos darbais. Gerai atlikti ir tinkamai įforminti vertimai galėtų būti puikus pagrindas Brandos darbui parengti.