2021 metų VKIF kengūros projektų Kalbų kengūra, Gamtos kengūra, Istorijos kengūra ir Geografijos kengūra rezultatus skelbsime kovo 31 dieną. Už projekto vykdymą atsakingi mokytojai, tėveliai ar savarankiškai paraiškas teikę dalyviai su rezultatais susipažinti galės prisijungę prie savo asmeninės paskyros skiltyje Mano VKIF.

Elektroninės raštų versijos savarankiškam spausdinimui (skiltyje Mano VKIF) bus patalpintos balandžio antroje pusėje. Pageidaujantiems šiuos raštus gauti prioritetine tvarka (aktualu stojantiems į mokyklas) prašytume užpildyti šią formą.

Apie 2021 m. vertimų ir iliustracijų projekto “Tavo žvilgsnis” rezultatų paskelbimą informuosime vėliau. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.