Gerbiami projekto Gamtos Kengūra 2020m. Auksinių diplomų laimėtojai!

Skelbiame 2020m. Lyderių turo užduotis.
Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2020m. Gamtos Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Gerbiami „Gamtos Kengūra 2020“ projekto dalyviai, vadovai ir kuratoriai!

Gamtos Kengūros projektą vykdysime š.m. Gegužės 14-15 dienomis. Jį organizuosime laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymų. Tuo atveju, jeigu šalyje karantino laikotarpis nebus pasibaigęs, projektą vykdysime vien tik nuotoliniu būdu. Susidarius saugioms aplinkybėms tomis dienomis projektą vykdysime įprasta tvarka t.y pateikiant ir spausdinimui skirtą užduočių versiją, kuri bus prisegta laiške.

Instrukcija apie “Gamtos Kengūra 2020” vykdymo eigą:

 1. Gegužės 12 d. mokykloje atsakingas už projekto vykdymą asmuo į savo el. pašto dėžutę gaus moksleiviams skirtus unikalius prisijungimo kodus. Atkreipiame dėmesį, jog šis kodas leis pasiekti visų lygių elektronines užduotis. Pasitikrinti rekomenduojamą užduočių lygį pagal klases galima adresu http://www.vkif.lt/gamtos-kengura/
 2. Gegužės 13 d. projekto vykdytojas šiuos kodus išsiuntinėja dalyviams. Taip pat informuoja moksleivį apie jam priklausantį užduočių lygį ir tiesioginę elektroninių užduočių talpinimo nuorodą: vkif.lt/gamta
 3. Gegužės 14-15 d. adresu http://www.vkif.lt/gamta/ moksleivis pasirenka jam priklausantį užduočių lygį ir prisijungia su mokytojo jam suteiktu prisijungimo kodu. Užpildžius dalyvio kortelę ir paspaudus Į PRIEKĮ pradedamas skaičiuoti laikas. Vėluojančių dalyvių darbai bus išsaugomi, tačiau ženkliai viršijus užduočių atlikimui skirtą 60 minučių laiko ribą darbas gali būti neįskaitytas.
 4. Moksleivis po kiekvienu klausimu pažymi po vieną teisingą atsakymą. Atsakęs į visus 40 klausimų ir paspaudęs PATEIKTI gali saugiai uždaryti naršyklės langą/skirtuką.


Taip pat primename, kad naujų dalyvių registracija tęsiama iki projekto vykdymo pradžios.

Maloniai prašome sekti informaciją. Linkime būti ir likti sveikiems.

Projekto rengėjai

Taisyklės:

 1. 2020 metų Gamtos Kengūros projekto užduotys suskirstytos į 6 lygius. Gamtos Kengūros lygiai skirstomi pagal klases.
  I lygis – 2 klasė, IV lygis – 7 ir 8 klasės,
  II lygis – 3 ir 4 klasės, V lygis –  9 ir 10 klasės,
  III lygis – 5 ir 6 klasės, VI lygis – 11 ir 12 klasės.

  I-V lygių užduotys, kaip ir praėjusiais metais, bus pateiktos pagal integruotą gamtos disciplinų programą.   VI lygio (11 ir 12 klasės) užduotys bus diferencijuotos: atskirai pateikta biologijos, chemijos ir fizikos po 40 klausimų, kad moksleiviai galėtų pasirinkti aktualiausią programą arba keletą jų.

 2. Visiems dalyviams yra skiriama po 40 užduočių.
 3. Visų 40- ies klausimų vertė paskirstoma taip:
  Klausimų numeriai Skiriami taškai už vieną atsakymą
  1 – 10 3
  11 – 20 4
  21 – 30 5
  31 – 40 4
 1. Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas (jeigu pasitaikytų du teisingi atsakymai, užtenka pažymėti vieną teisingą variantą).
  Pavyzdys: Auslindos ir embijos yra … .
  A) vabzdžiai
  B) voragyviai
  C) galvakojai
  D) kirmėliniai moliuskai
  E) dvigeldžiai
  Teisingas atsakymas –  A
 2. Pradėdamas darbą kiekvienas dalyvis turi taip vadinamųjų pradinių 40 taškų. Taigi iš viso užduotis atliekantys dalyviai gali surinkti 200 taškų. Už visiškai nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, už klaidingą atsakymą klausimo (užduoties) taškų kiekis mažinamas 25 % (ketvirtadaliu).
 3. Informacinę Dalyvio kortelės dalį moksleivis užpildo prieš gaudamas užduotis: nurodytose vietose įrašo vardą, pavardę, klasę, nurodo pasirinktą lygį. Norėdami atlikti VI lygio užduotis, Dalyvio kortelėje papildomai privalote nurodyti pasirinkto gamtos mokslų dalyko pavadinimą (t.y. biologiją, chemiją arba fiziką).
 4. Gavęs užduotis moksleivis turi 60 minučių joms atlikti: susipažinti ir suvokti klausimus (užduotis), pasirinkti atsakymus ir pažymėti juos užduočių atsakymų lentelėse kryželiu.
 5. Baigęs darbą, moksleivis Dalyvio kortelę įteikia mokytojui, stebinčiam darbo eigą. Užduotis atliekant elektroniniu būdu, elektroninė versija išsaugoma automatiškai ir projekto dalyviui nieko papildomai siųsti nereikia. Užduočių pabaigoje paspaudus Pateikti toliau atsakymų keisti negalėsite. Atlikus užduotis galima saugiai uždaryti naršyklės langą.
 6. Projekto rengėjams siunčiama tik Dalyvio kortelė. Užduotys lieka Jums.
 7. Rezultatai – dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai – bus skelbiami tinklapyje vkif.lt

Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami ir kviečiami į Lyderių turą. Mokytojams, rengiantiems moksleivius bei administruojantiems projektą, bus įteikiami projekto vykdytojo pažymėjimai.


Informacija norintiems dalyvauti
GAMTOS KENGŪROJE – 2020


 1. Mokykla dalyvė teikia elektroninę paraišką, kurios formą rasite adresu vkif.lt/registracija
 2. Elektroninėje paraiškoje privalo atsispindėti pilnas mokyklos pavadinimas, tikslus ir pilnas mokyklos adresas su pašto indeksu, elektroninis paštas, kuriuo pageidaujate gauti užduotis, telefono numeris (su miesto kodu), dalyvaujančių mokinių kiekis, atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė ir kontaktai, taip pat mokytojų, projekto vykdytojų, vardinis sąrašas, mokestinio pavedimo numeris ir data arba data ir mokyklos pavadinimas.
 3. Gamtos Kengūros dalyvio mokestis – 2,60 €
 4. Gavėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, b/s LT41 7044 0600 0109 3617 , AB SEB bankas, kodas 70440.
 5. Paraiškų lauksime iki 2020 m. kovo 17
 6. Pateikus elektroninę paraišką Jums bus priskirtas mokyklos ID numeris, kurį rasite paraišką patvirtinančio laiško apačioje. Jis leis pasiekti projekto užduotis, taip pat šis numeris bus reikalingas dirbant elektroniniu būdu t.y. pildant elektronines dalyvio korteles.
 7. Dalyvio kortelė spausdinimui talpinama mūsų tinklapyje adresu vkif.lt/gamtos-kengura [Spausdinti dalyvio kortelę]
 8. Gamtos Kengūros projektą vykdysime 2020 m. kovo 17, 18 dienomis. Kovo 16 d. visų lygių užduotys bus išsiųstos paraiškoje Jūsų nurodytu elektroniniu adresu, kuriuo pageidaujate gauti užduotis. Šiais metais užduotys bus skelbiamos ir mūsų tinklapyje www.vkif.lt, jas atidarysite įvedę Mokyklos ID numerį.
 9. Užduočių atlikimo būdai:
  • mokyklose projekto vykdytojai gali atspausdinti reikiamą užduočių kiekį kartu su Spausdinama dalyvio kortele bei įteikti jas dalyviams. Spausdinamų dalyvio kortelių informacinę dalį galite užpildyti iš anksto.
  • projekto vykdytojai dalyviams pateikia Mokyklos ID, kuris leis užduotis atlikti tiesiogiai kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono naršyklės lange (būtina interneto prieiga). Elektroninę užduočių versiją su integruota Elektronine dalyvio kortele projekto vykdymo dienomis skelbsime svetainėje vkif.lt
 10. Per kovo 17, 18 dienas (susidarius nepalankiai situacijai – kovo 19) atliktus darbus, t.y. užpildytas Spausdintas dalyvių korteles, prašome išsiųsti Lietuvos paštu, adresu:
  Jasinskio g. 16G,
  Vilnius, LT – 01112
  Galite siųsti ir skenuotas Dalyvio korteles. Jas prašome siųsti el. paštu: pastas@vkif.lt (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą).
  Jeigu turite galimybę įteikti darbus nesiųsdami paštu, prašome juos atnešti adresu:
  Jasinskio g. 16G,
  Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui,
  Vilnius
 11. Jeigu pildoma Elektroninė užduočių versija su integruota Elektronine dalyvio kortele, papildomai nieko siųsti nebereikia.
 12. Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.
 13. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: +370 618 89503, +370 698 82445, 8(5) 252 66 84

Maloniai kviečiame dalyvauti!


Gerbiami projekto Gamtos Kengūra 2019m. Auksinių diplomų laimėtojai!

Skelbiame 2019m. Lyderių turo užduotis. Šiame etape kviečiami dalyvauti moksleiviai, 2019m. Gamtos Kengūros projekte laimėję Auksinės Kengūros diplomus. Papildomai jiems registruotis nereikia.

Gamtos Kengūros Lyderių turo užduotys

Linkime sėkmės!


Mieli kolegos!

Skelbiame projekto “Gamtos Kengūra 2019” užduočių atsakymus.

Gamta